Print Friendly and PDF

Event filters

Filteri preglednika događaja služe za filtriranje odnosno sužavanje prikaza zapisa događaja, a sastoje se od pet grupa.

 

1.png

 

1. Location – Filteri u grupi Location omogućavaju sužavanje popisa događaja prema lokaciji
2. Device name - Filteri u grupi Device name omogućavaju sužavanje popisa događaja prema nazivu uređaja
3. Alarm - Filteri u grupi Alarm omogućavaju sužavanje popisa događaja prema tipu alarma
4. Value - Filteri u grupi Value omogućavaju sužavanje popisa događaja prema vrijednosti mjerenja senzora. Moguće se filtrirati točnu vrijednost nekog mjerenja ili sve vrijednosti unutar nekog opsega
5. Created - Filteri u grupi Created omogućavaju sužavanje popisa događaja prema vremenu. Postoje tri
predefinirana filtera koji će prikazati sve događaje koji su se desili u zadnja 24 sata (Last 24 hours), u zadnjih 7 dana (Last 7 days) i u zadnjih 30 dana (Last month). Druge periode moguće je definirati putem kalendarskih unosa u poljima From (Od dana) i To (Do dana)

 

NAPOMENA:
Filtere se mogu koristiti pojedinačno i kombinirano kako bi dobili željeni rezultat.

Have more questions? Submit a request