Print Friendly and PDF

Glavni izbornik

Glavni izbornik je nepromjenjiv i dostupan u svim modulima aplikacije, a sastoji se od sljedećih
elemenata:

  1.png

 

1. Supracontrol logotip i naziv korisnika aplikacije odnosno vlasnika licence
2. Tipka za otvaranje/zatvaranje bočnog panela
3. Tipke za izbor modula aplikacije. Ikona trenutno aktivnog modula ispunjena je narančastom
bojom
4. Korisničko ime trenutno prijavljenog korisnika
5. Padajući izbornik
6. Tipka za ulaz u postavke aplikacije

 

PADAJUĆI IZBORNIK

 

2_1.jpg

 

Profile – prečica koja otvara postavke korisničkog profila u postavkama aplikacije
Support – poveznica koja otvara on-line korisničke upute
About – poveznica koja otvara informacije o aplikaciji
Logout – odjava iz aplikacije

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev