Glavni izbornik

Glavni izbornik je nepromjenjiv i dostupan u svim modulima aplikacije, a sastoji se od sljedećih
elemenata:

GlavniIzbornik1.jpg

 

1. Supracontrol logotip i naziv korisnika aplikacije odnosno vlasnika licence

2. Tipka za otvaranje/zatvaranje bočnog panela

3. Tipke za izbor modula aplikacije. Ikona trenutno aktivnog modula ispunjena je narančastom
bojom

4. Korisničko ime trenutno prijavljenog korisnika

5. Padajući izbornik

6. Tipka za ulaz u postavke aplikacije

 

 

PADAJUĆI IZBORNIK

PADAJU_I.jpg

Profile – prečica koja otvara postavke korisničkog profila u postavkama aplikacije

Support – poveznica koja otvara on-line korisničke upute

About – poveznica koja otvara informacije o aplikaciji

Logout – odjava iz aplikacije

 

Je li ovaj članak bio koristan?
0 ljudi od 0 je reklo da je ovo korisno
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev