Alatna traka

Na Alatnoj traci nalaze se alati za kontrolu, upravljanje i pretragu podataka i elemenata na radnoj
površini modula. Neki alati ponavljaju se na više modula dok su drugi specifični za određeni tip
modula. Sve alatne trake sadrže sljedeće elemente:

 

alatnaTraka2.jpg

1. Naziv aktivnog modula

2. Alati alatne trake

 

Alati specifični za pojedini modul biti će obrađeni u poglavlju modula.

 

 

Je li ovaj članak bio koristan?
0 ljudi od 0 je reklo da je ovo korisno
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev