Alatna traka

Na Alatnoj traci nalaze se alati za kontrolu, upravljanje i pretragu podataka i elemenata na radnoj
površini modula. Neki alati ponavljaju se na više modula dok su drugi specifični za određeni tip
modula. Sve alatne trake sadrže sljedeće elemente:

 

1_1.jpg

 

1. Naziv aktivnog modula
2. Alati alatne trake

 

NAPOMENA:
Alati specifični za pojedini modul biti će obrađeni u poglavlju modula.

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev