Radna površina

Radna površina modula služi za prikaz podataka. Podaci mogu biti prikazani grafički kao što je to u
slučaju modula Kontrolna ploča ili tabelarno u slučaju modula Preglednik događaja.


Ovisno o aktivnom modulu, elementi na radnoj površini i podaci prikazani u njima mijenjaju se kako
bi omogućili korisniku što intuitivniju prezentaciju i manipulaciju.


U daljnjem tekstu date su detaljne upute o korištenju elemenata prikazanih na radnoj površini svih
modula.

Je li ovaj članak bio koristan?
0 ljudi od 0 je reklo da je ovo korisno
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev