Print Friendly and PDF

Radna površina

Radna površina modula služi za prikaz podataka. Podaci mogu biti prikazani:

1. Grafički kao što je to u slučaju modula Kontrolna ploča:

 

1.png

 

2. Tabelarno u slučaju modula Preglednik događaja:

 

2.png


Ovisno o aktivnom modulu, elementi na radnoj površini i podaci prikazani u njima mijenjaju se kako
bi omogućili korisniku što intuitivniju prezentaciju i manipulaciju.

 

NAPOMENA:
U daljnjem tekstu opisane su detaljne upute o korištenju elemenata prikazanih na radnoj površini svih
modula.

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev