Print Friendly and PDF

Statusna traka

Statusna traka nalazi se na dnu ekrana, a daje dodatne informacije o stanju elemenata i podataka u
radnoj površini kao što je broj filtriranih podataka, broj alarmiranih periferija, ukupan broj podataka
u tablicama i drugo. Statusna traka sadrži sljedeće informacije:

 

1.png

 

1. Instalirana verzija aplikacije
2. Informacije o podacima u radnoj površini

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev