Statusna traka

Statusna traka nalazi se na dnu ekrana, a daje dodatne informacije o stanju elemenata i podataka u
radnoj površini kao što je broj filtriranih podataka, broj alarmiranih periferija, ukupan broj podataka
u tablicama i drugo. Statusna traka sadrži sljedeće informacije:

 

 StatusnaTraka2.jpg

 

1. Instalirana verzija aplikacije

2. Informacije o podacima u radnoj površini

Je li ovaj članak bio koristan?
0 ljudi od 0 je reklo da je ovo korisno
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev