Kartice periferija

Print Friendly and PDF

Kartice perifernih uređaja služe za prikaz informacija o perifernim uređajima Supracontrol sustava. Svaki periferni uređaj ima svoju karticu. Kartice postoje za senzore (temperature, vlage, čestica), detektore (dima, vode, vibracija), čitače kartica, električne brave i druge periferne uređaje.

Kartice prikazuju trenutnu vrijednost odnosno stanje perifernog uređaja na kojima je moguće pokrenuti neku od akcija kao što je aktiviranje uređaja priključenog na relej ili aktiviranje električne brave (otključavanje vrata).

Kartice također mogu prikazivati informacije za jedan periferni uređaj (temperatura, vlaga,dima,voda) ili za logičku grupu perifernih uređaja što je slučaj za kartice kontrole pristupa kada je na istoj kartici prikazano stanje električnih brava i magnetskih senzora.

Kartice imaju zajedničke elemente koji se ponavljaju na svim karticama i one specifične za određeni tip periferije.

 

1. Standardni elementi kartice

 Standardni elementi kartice jednaki su za sve kartice periferija a to su:

 

1.jpg

 

1. Simbol kartice
2. Naziv lokacije u prvom redu i naziv perifernog uređaja u drugom redu teksta
3. Prostor sa informacijama i akcijama ovisno o tipu perifernog uređaja
4. Dodatni alati kartice periferije

 

1.1 Dodatni alati 

 Dodatni alati nalaze se na kartici periferije za što brži i intuitivniji prikaz stanja i zapisa perifernog uređaja. 

1. Postavke - prečac za otvaranje prozora postavki perifernog uređaja
2. Detalji - prečac za otvaranje prozora sa detaljima perifernog uređaja
3. Graf - prečac za otvaranje prozora sa prikazom grafa perifernog uređaja
4. Događaji - prečac za otvaranje prozora sa prikazom zadnjih zapisa perifernog uređaja
5. Kamere - prečac za otvaranje jedne ili više kamera koje nadziru pripadajuću lokaciju

 

2. Kartica senzora temperature

 

2.jpg

 

1. Simbol kartice senzora temperature
2. Naziv lokacije u prvom  redu i naziv perifernog uređaja u drugom redu teksta
3. Prostor sa informacijama temperaturnih vrijednosti
4. Prikaz trenutno izmjerene temperature.
5. Dodatni alati

 

NAPOMENA: Pokazivač na liniji vrijednosti temperature prikazuje trenutnu vrijednost. Tamno zeleno bojom je prikazan raspon temperaturnih granica (na slici između 10°C-35°C). Ukoliko je pokazivač trenutno izmjerene vrijednosti izvan zadanih granica, periferni uređaj nalazi se u alarmu.

 

3. Kartica senzora vlage

 

Vlaga.jpg
 

 

1. Simbol kartice senzora vlage
2. Naziv lokacije u prvom  redu i naziv perifernog uređaja u drugom redu teksta
3. Prostor sa informacijama vrijednosti vlage
4. Prikaz trenutno izmjerene vlage
5. Dodatni alati

 

NAPOMENA: Pokazivač na liniji vrijednosti vlage prikazuje trenutnu vrijednost. Tamno plavom bojom je prikazan raspon temperaturnih granica (na slici između 8%-80%). Ukoliko je pokazivač trenutno izmjerene vrijednosti izvan zadanih granica, periferni uređaj nalazi se u alarmu.

 

4. Kartica detektora dima

 

Dim.jpg

 

1. Simbol kartice senzora dima
2. Naziv lokacije u prvom  redu i naziv perifernog uređaja u drugom redu teksta
3. Prostor sa informacijama stanja detektora dima
4. Dodatni alati

 

5. Kartica detektora vode

 

Flood.jpg

 

1. Simbol kartice senzora vode
2. Naziv lokacije u prvom  redu i naziv perifernog uređaja u drugom redu teksta
3. Prostor sa informacijama stanja detektora vode
4. Dodatni alati

 

6. Kartica za kontrolu pristupa u ormare

Ormari.jpg

 

1. Simbol kartice
2. Naziv lokacije u prvom  redu i naziv perifernog uređaja u drugom redu teksta
3. Simboli koji prikazuje stanja detektora vrata:

FRONT - prikaz detektora prednjih vrata (FRONT - Prednja vrata)
- BACK - prikaz detektora stražnjih vrata (BACK - Stražnja vrata)
- LEFT - prikaz detektora lijevih vrata (LEFT - Lijeva vrata)
- RIGHT - prikaz detektora desnih vrata (RIGHT - Desna vrata)

4. Simboli koji prikazuju stanja brave:

FRONT - prikaz stanja prednje brave (Front Lock) sa tipkom za otključavanje
BACK - prikaz stanja prednje brave (Back Lock) sa tipkom za otključavanje

5. Dodatni alati

 

NAPOMENA: Simboli za detektore vrata i brave mogu biti zelene boje što znači da su vrata zatvorena, crvene boje za otvorena vrata i sive boje što znači da te periferije nisu omogućene u aplikaciji.

 

7. Kartica za kontrolu pristupa u prostorije

 

Prostorije.jpg

 

1. Simbol kartice
2. Naziv lokacije u prvom  redu i naziv perifernog uređaja u drugom redu teksta
3. Simbol koji prikazuju stanje detektora vrata:

DOOR - prikaz stanja detektora vrata

4. Simbol koji prikazuje stanje brave:

LOCK - prikaz stanja električne brave sa tipkom za otključavanje

5. Dodatni alati

 

NAPOMENA: Simboli za detektore vrata i brave mogu biti zelene boje što znači da su vrata zatvorena, crvene boje za otvorena vrata i sive boje što znači da te periferije nisu omogućene u aplikaciji.

 

8. Kartice periferije u alarmu

 

Ukoliko je periferni uređaj izvan zadanih granica, odnosno ukoliko je u alarmiranom stanju, okvir kartice periferije označen je crvenom bojom.

 

Alarm.jpg

 

1. Crveni okvir koji označava da je periferija izvan granica zadanih vrijednosti

 

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev