Print Friendly and PDF

Kartice periferija

Kartice perifernih uređaja služe za prikaz informacija o perifernim uređajima Supracontrol sustava. Svaki periferni uređaj ima svoju karticu koja se sastoji od prednje i stražnje strane. Kartice postoje za senzore (temperature, vlage, čestica), detektore (dima, vode, vibracija), čitače kartica, električne brave i druge periferne uređaje.
Kartice prikazuju trenutnu vrijednost odnosno stanje perifernog uređaja na kojima je moguće pokrenuti neku od akcija kao što je aktiviranje uređaja priključenog na relej ili aktiviranje električne brave (otključavanje vrata). Kartice također mogu prikazivati informacije za jedan periferni uređaj (temperatura, vlaga,dima,voda) ili za logičku grupu perifernih uređaja što je slučaj za kartice kontrole pristupa kada je na istoj kartici prikazano stanje električnih brava i magnetskih senzora.
Kartice imaju zajedničke elemente koji se ponavljaju na svim karticama i one specifične za određeni tip periferije.

Standardni elementi kartice:

  • Prednja strana:

 

1.jpg

 

 

1. Simbol kartice
2. Naziv lokacije u prvom redu i naziv perifernog uređaja u drugom redu teksta
3. Tipka za pristup stražnjoj strani kartice i dodatnim alatima
4. Prostor sa informacijama i akcijama ovisno o tipu perifernog uređaja

  • Stražnja strana:

 

2.jpg

 

1. Simbol kartice
2. Naziv lokacije u prvom redu i naziv perifernog uređaja u drugom tekstu
3. Tipka za vraćanje na prednju stranu kartice. Kartica će se automatski vratiti na prednju stranu nakon 10 sekundi.
4. Ovisno o tipu kartice mogu se nalaziti dodatni alati: Details, Settings, Events, Graph i Detach

 Dodatni Alati:

DETAILS.jpg Prečac za otvaranje prozora sa detaljima perifernog uređaja
Settings.jpg Prečac za otvaranje postavki perifernog uređaja
Events.jpg Prečac za otvaranje prozora sa prikazom zadnjih zapisa perifernog uređaja
Graph.jpg Prečac za otvaranje prozora sa prikazom grafa perifernog uređaja
Deatach.jpg Prečac za izdvajanje kartice perifernog uređaja u azsebni web prozor preglednika

 

NAPOMENA:
Prikaz dodatnih alata na stražnjoj strani kartice perifernog uređaja ovisi o tipu perifernog uređaja koji se želi prikazati.

 

KARTICA SENZORA TEMPERATURE:

 

1.jpg

 

1. Simbol kartice
2. Naziv lokacije u prvom  redu i naziv perifernog uređaja u drugom redu teksta
3. Tipka za okretanje kartice i pristup dodatnim alatima
4. Numerički prikaz trenutne vrijednosti temperature sa grafičkim prikazom trenda u zadnjih 24 sata

 

KARTICA SENZORA VLAGE:

 

3.jpg
 

 

1. Simbol kartice
2. Naziv lokacije u prvom  redu i naziv perifernog uređaja u drugom redu teksta
3. Tipka za okretanje kartice i pristup dodatnim alatima
4. Numerički prikaz trenutne vrijednosti vlage sa grafičkim prikazom trenda u zadnjih 24 sata

 

KARTICA DETEKTORA DIMA

 

4.jpg

 

1. Simbol kartice
2. Naziv lokacije u prvom  redu i naziv perifernog uređaja u drugom redu teksta
3. Tipka za okretanje kartice i pristup dodatnim alatima
4. Prikaz stanja detektora dima

 

KARTICA DETEKTORA VODE

 

5.jpg

 

1. Simbol kartice
2. Naziv lokacije u prvom  redu i naziv perifernog uređaja u drugom redu teksta
3. Tipka za okretanje kartice i pristup dodatnim alatima
4. Prikaz stanja detektora vode

 

KARTICA KONTROLE PRISTUPA ORMARIMA

 

6.jpg

 

1. Simbol kartice
2. Naziv lokacije u prvom  redu i naziv perifernog uređaja u drugom redu teksta
3. Tipka za okretanje kartice i pristup dodatnim alatim

F.DOOR.jpg Prikaz stanja detektora prednjih vrata (F.Door = Front Door)
B.DOOR.jpg Prikaz stanja detektora stražnjih vrata (B.Door = Back Door)
L.DOOR.jpg Prikaz stanja detktora lijevih vrata (L.Door = Left Door)
R.DOOR.jpg Prikaz stanja detektora desnih vrata (R.Door = Right Door)
F.LOCK.jpg Prikaz stanja prednje brave (Front Lock) sa tipkom za otključavanje
B.LOCK.jpg Prikaz stanja stražnje brave (Back Lock) sa tipkom za otključavanje

 

KARTICA KONTROLE PRISTUPA PROSTORIJAMA

 

1.png

 

1. Simbol kartice
2. Naziv lokacije u prvom  redu i naziv perifernog uređaja u drugom redu teksta
3. Tipka za okretanje kartice i pristup dodatnim alatima

DOOR1.jpg Prikaz stanja detektora vrata
LOCK1.jpg Prikaz stanja električne brave sa tipkom za otključavanje

 

NAPOMENA:
Pritiskom na tipku za otključavanje vrata otvoriti će se dijalog za potvrdu akcije.
Za akciju otključavanja vrata potrebno je imati definirano korisničko pravo za željenu lokaciju.

 

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev