Kartice periferija

Print Friendly and PDF

Kartice perifernih uređaja služe za prikaz informacija koje prikupljaju periferni uređaji Supracontrol sustava. Svaki periferni uređaj ima svoju karticu, pa tako postoje kartice za senzore (temperature, vlage, čestica), detektore (dima, vode, vibracija), čitače kartica, električne brave i druge periferne uređaje.

Kartice prikazuju trenutne vrijednosti koje bilježi periferni uređaj odnosno njegovo trenutno stanje, te je na njima moguće pokrenuti neku od akcija kao što je aktiviranje uređaja priključenog na relej ili aktiviranje električne brave (otključavanje vrata).

Također, kartice mogu prikazivati informacije za jedan periferni uređaj (senzor temperature, vlage, dima, vode) ili za logičku grupu perifernih uređaja kao što je to slučaj za kartice uređaja kontrole pristupa u slučaju kada je na istoj kartici prikazano stanje električnih brava i magnetskih senzora.

Kartice imaju određene zajedničke elemente koji se ponavljaju na svim karticama, kao i one koje su specifične samo određenom tipu perifernog uređaja.

 

1. Standardni elementi kartice

 Standardni elementi kartice jednaki su za sve kartice periferija a to su:

 

1.jpg

 

1. Simbol kartice
2. Naziv lokacije u prvom redu i naziv perifernog uređaja u drugom redu teksta
3. Prostor s informacijama i akcijama ovisno o tipu perifernog uređaja
4. Dodatni alati kartice periferije

 

1.1 Dodatni alati 

 Dodatni alati nalaze se na kartici periferije za što brži i intuitivniji prikaz stanja i zapisa perifernog uređaja. 

1. Postavke - prečac za otvaranje prozora postavki perifernog uređaja
2. Detalji - prečac za otvaranje prozora sa detaljima perifernog uređaja
3. Graf - prečac za otvaranje prozora sa prikazom grafa perifernog uređaja
4. Događaji - prečac za otvaranje prozora sa prikazom zadnjih zapisa perifernog uređaja
5. Kamere - prečac za otvaranje jedne ili više kamera koje nadziru pripadajuću lokaciju

 

2. Kartica senzora temperature

 

2.jpg

 

1. Simbol kartice senzora temperature
2. Naziv lokacije u prvom  redu i naziv perifernog uređaja u drugom redu teksta
3. Prostor s informacijama temperaturnih vrijednosti
4. Prikaz trenutno izmjerene temperature.
5. Dodatni alati

 

NAPOMENA: Pokazivač na liniji vrijednosti temperature prikazuje trenutnu vrijednost. Tamno zelenom bojom je prikazan raspon temperaturnih granica (na slici između 10°C-35°C). Ukoliko je pokazivač trenutno izmjerene vrijednosti izvan zadanih granica, periferni uređaj nalazi se u alarmu.

 

3. Kartica senzora vlage

 

Vlaga.jpg
 

 

1. Simbol kartice senzora vlage
2. Naziv lokacije u prvom  redu i naziv perifernog uređaja u drugom redu teksta
3. Prostor sa informacijama vrijednosti vlage
4. Prikaz trenutno izmjerene vlage
5. Dodatni alati

 

NAPOMENA: Pokazivač na liniji vrijednosti vlage prikazuje trenutnu vrijednost. Tamno plavom bojom je prikazan raspon temperaturnih granica (na slici između 8%-80%). Ukoliko je pokazivač trenutno izmjerene vrijednosti izvan zadanih granica, periferni uređaj nalazi se u alarmu.

 

4. Kartica detektora dima

 

Dim.jpg

 

1. Simbol kartice senzora dima
2. Naziv lokacije u prvom  redu i naziv perifernog uređaja u drugom redu teksta
3. Prostor sa informacijama stanja detektora dima
4. Dodatni alati

 

5. Kartica detektora vode

 

Flood.jpg

 

1. Simbol kartice senzora vode
2. Naziv lokacije u prvom  redu i naziv perifernog uređaja u drugom redu teksta
3. Prostor sa informacijama stanja detektora vode
4. Dodatni alati

 

6. Kartica za kontrolu pristupa u ormare

Ormari.jpg

 

1. Simbol kartice
2. Naziv lokacije u prvom  redu i naziv perifernog uređaja u drugom redu teksta
3. Simboli koji prikazuje stanja detektora vrata:

PREDNJA - prikaz detektora prednjih vrata 
- STRAŽNJA - prikaz detektora stražnjih vrata 
- LIJEVA - prikaz detektora lijevih vrata 
DESNA - prikaz detektora desnih vrata 

4. Simboli koji prikazuju stanja brave:

PREDNJA - prikaz stanja prednje brave  sa tipkom za otključavanje
STRAŽNJA - prikaz stanja prednje brave  sa tipkom za otključavanje

5. Dodatni alati

 

NAPOMENA: Simboli za detektore vrata i brave mogu biti različite boje. Zelena boja označava da su vrata/brava zatvorena/zaključana, crvena boja označava otvorenu/otključanu vrata/bravu, dok siva boja označava da konkretne periferije nisu omogućene u aplikaciji.

 

7. Kartica za kontrolu pristupa u prostorije

 

Prostorije.jpg

 

1. Simbol kartice
2. Naziv lokacije u prvom  redu i naziv perifernog uređaja u drugom redu teksta
3. Simbol koji prikazuju stanje detektora vrata:

DOOR - prikaz stanja detektora vrata

4. Simbol koji prikazuje stanje brave:

LOCK - prikaz stanja električne brave sa tipkom za otključavanje

5. Dodatni alati

 

NAPOMENA: Simboli za detektore vrata i brave mogu biti različite boje. Zelena boja označava da su vrata/brava zatvorena/zaključana, crvena boja označava otvorenu/otključanu vrata/bravu, dok siva boja označava da konkretne periferije nisu omogućene u aplikaciji.

 

8. Kartice periferije u alarmu

 

Ukoliko se periferni uređaj nalazi izvan zadanih granica, odnosno ukoliko je u alarmnom stanju, okvir kartice periferije označen je crvenom bojom.

.

 

Alarm.jpg

 

1. Crveni okvir koji označava da je periferija izvan granica zadanih vrijednosti

 

 

 

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev