Print Friendly and PDF

Filteri kontrole pristupa

Filteri kontrole pristupa služe za filtriranje odnosno sužavanje prikaza podataka o pristupnicima i grupama, a sastoje se od tri grupe.

 

1.png

 

Grupe filtera kontrole pristupa:

1. Location – Filteri u grupi Location omogućavaju sužavanje popisa pristupnika prema njihovim pravima za pristup izabranoj lokaciji
2. Group - Filteri u grupi Group omogućavaju sužavanje popisa pristupnika na one koji pripadaju izabranoj grupi
3. Status - Filteri u grupi Status omogućavaju sužavanje popisa događaja prema statusu pristupnika.

 

NAPOMENA:
Filtere se mogu koristiti pojedinačno i kombinirano kako bi dobili željeni rezultat.

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev