Filteri kontrole pristupa

Filteri1.jpg

Filteri kontrole pristupa služe za filtriranje odnosno sužavanje prikaza podataka o pristupnicima i grupama, a sastoje se od tri grupe.

Grupe filtera kontrole pristupa:

1. Location – Filteri u grupi Location omogućavaju sužavanje popisa pristupnika prema njihovim pravima za pristup izabranoj lokaciji

2. Group - Filteri u grupi Group omogućavaju sužavanje popisa pristupnika na one koji pripadaju izabranoj grupi

3. Status - Filteri u grupi Status omogućavaju sužavanje popisa događaja prema statusu pristupnika
Filtere se mogu koristiti pojedinačno i kombinirano kako bi dobili željeni rezultat.

Je li ovaj članak bio koristan?
0 ljudi od 0 je reklo da je ovo korisno
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev