Filteri kontrole pristupa

Print Friendly and PDF

Filteri kontrole pristupa služe za filtriranje odnosno sužavanje prikaza podataka o pristupnicima i grupama. Kartice korisnici i grupe imaju različite filtere grupa.

 

1. Filteri kartice korisnici

Filteri kartice korisnici sastoje se od tri grupe filtera.

 

1.jpg

 

Grupe filtera kontrole pristupa:

 

1. Lokacije – Filteri u grupi Lokacija omogućavaju sužavanje popisa pristupnika prema njihovim pravima za pristup izabranoj lokaciji
2. Grupa - Filteri u grupi Grupa omogućavaju sužavanje popisa pristupnika na one koji pripadaju izabranoj grupi
3.Status - Filteri u grupi Status omogućavaju sužavanje popisa događaja prema statusu pristupnika.

 

NAPOMENA: Filtere se mogu koristiti pojedinačno i kombinirano kako bi dobili traženi rezultat.

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev