Print Friendly and PDF

Alati kontrole pristupa

Na alatnoj traci kontrole pristupa nalaze se sljedeći alati:

 

1_1.jpg

 

1. Create report - omogućuje kreiranje izvještaja kontrole pristupa
2. Groups - otvara prozor za manipuliranje grupama pristupnika
3. Alat koji omogućuje aktiviranje i deaktiviranje pristupnika
4. User details - otvara prozor sa informacijama o pristupniku i njegovim pravima
5. User events - otvara prozor sa popisom događaja izabranog pristupnika
6. Edit user – otvara prozor za editiranje podataka pristupnika
7. Delete user – omogućava brisanje pristupnika
8. Promote user – promovira pristupnika u korisnika aplikacije
9. Table settings - omogućuje otvaranje postavki prikaza tablice sa opcijama izbora informacija koje će se prikazivati u tablici, rasporeda kolona tablice te širine kolona
10. Search - omogućuje pretragu podataka prema zadanom pojmu
11. Add – otvara prozor za kreiranje novog pristupnika

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev