Alati kontrole pristupa

Na alatnoj traci kontrole pristupa nalaze se sljedeći alati:

 alatiKP1.jpg

1. Create report - omogućuje kreiranje izvještaja kontrole pristupa

2. Groups - otvara prozor za manipuliranje grupama pristupnika

3. Alat koji omogućuje aktiviranje i deaktiviranje pristupnika

4. User details - otvara prozor sa informacijama o pristupniku i njegovim pravima

5. User events - otvrar prozor sa popisom događaja izabranog pristupnika

6. Edit user – otvara prozor za editiranje podataka pristupnika

7. Delete user – omogućava brisanje pristupnika

8. Promote user – promovira pristupnika u korisnika aplikacije

9. Table settings - omogućuje otvaranje postavki prikaza tablice sa opcijama izbora informacija koje će se prikazivati u tablici, rasporeda kolona tablice te širine kolona

10. Search - omogućuje pretragu podataka prema zadanom pojmu

11. Add – otvara prozor za kreiranje novog pristupnika

Je li ovaj članak bio koristan?
0 ljudi od 0 je reklo da je ovo korisno
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev