Izvještaji kontrole pristupa

Izvještaji modula kontrole pristupa omogućavaju izradu izvještaja u Adobe PDF (Portable Document
Format) i Microsoft Excel formatima. Forma nudi izbor dva tipa izvještaja, izvještaj svih pristupa
odabranog pristupnika u definiranom vremenskom periodu i izvještaj svih pristupa za odabranu
lokaciju u definiranom vremenskom periodu.

Prozor za kreiranje izvještaja sastoji se od dvije cjeline. U lijevom dijelu omogućen je izbor tipa
izvještaja, vremenskog perioda i izlaznog formata dok je u desnom dijelu omogućen izbor pristupnika
odnosno lokacija, ovisno o odabranom tipu izvještaja. 

IZvje_taj_1__.jpg
 

1. Report type – padajuća lista za izbornikom za odabir tipa izvještaja. Ponuđene opcije su Izvještaj po
pristupniku (Access by user report) i Izvještaj po lokacijama (Access by location report)

2. Selected period – odabir perioda za zadani izvještaj

3. Report format – izbor izlaznog formata izvještaja. Ponuđene opcije su Adobe PDF (Portable Document Format) i Microsoft Excel format

4. Select user – Izbor pristupnika odnosno lokacije u Izvještaju po lokacijama za čije pristupe se kreira izvještaj

5. Search – Alat u alatnoj traci prozora omogućuje pretragu podataka prema zadanom pojmu

 

PRIMJER IZVJEŠTAJA PO LOKACIJI

Izvještaji modula kontrole pristupa sastoje se od četiri cjeline:

 Izvje_taj3_1.jpg

1. Zaglavlje izvještaja – u zaglavlju izvještaja nalazi se naziv licence aplikacije, ime i prezime
registriranog korisnika koji je kreirao izvještaj te vrijeme kreiranja izvještaja

2. Report type – u grupi Report type prikazana je lokacija odnosno pristupnik (ovisno o tipu
izvještaja) za kojeg je kreiran izvještaj

3. Summary – sadrži sažeti prikaz informacija na način da su nabrojani svi pristupnici odnosno
lokacija sa ukupnim brojem pristupa u traženom periodu

4. Records – detaljni prikaz informacija

 

NAPOMENA:

U sažetom prikazu podataka kod Izvještaja po lokaciji moguće je vidjeti dvije specijalne kategorije:


Unregistered Card (Neregistrirane kartice) – daje informaciju o pokušajima pristupa lokaciji sa
neregistriranom karticom odnosno o slučajevima kada je osoba čija kartica nije u Supracontrol bazi
pokušala sa njom pristupati.

Access Denied (Pristup odbijen) - daje informaciju o pokušajima pristupa lokaciji odnosno
slučajevima kada je pristupnik pokušavao identifikaciju na lokaciju za koju nema odobren pristup.

 

 

 

 

Je li ovaj članak bio koristan?
0 ljudi od 0 je reklo da je ovo korisno
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev