Postavke kontrolera

Print Friendly and PDF

Dodavanje kontrolera u sustav uvjet je koji omogućuje manipulaciju njegovim postavkama. Unutar postavki kontrolera postoji mogućnost promijene njegovih početnih postavki prema vlastitim potrebama.

Za pristup ovim opcijama potrebno je odabrati modul Uređaji, te potom odabrati karticu Kontroleri.

 

0.jpg

 

1. Označiti kontroler kojem želite promijeniti postavke
2. Uredi - na alatnoj traci odabrati alat uredi

 

1.jpg

 

3. Ime - unijeti ime kontrolera. Zadano ime kontrolera njegov je tvornički model,  a najveći broj znakova koji se mogu upotrijebiti je 16
4. Lokacija - u padajućem izborniku odabrati lokaciju kojoj je kontroler pridružen
5. Postavi lokaciju za sve periferije uređaja - odabrati za dodjelu lokacije kontrolera svim periferijama
6. Odaberi vremensku zonu - u padajućem izborniku odabrati UTC(Coordinated Universal Time) vremensku zonu
7. Uključi ljetno računanje vremena - odabrati za automatsku promjenu ljetnog i zimskog računanja vremena
8. NTP adresa - unijeti NTP (Network Time Protocol) adresu poslužitelja
9. Sinkroniziraj - odabrati za ručnu sinkronizaciju podataka u memoriji kontrolera sa podacima u bazi podataka. Nakon odabira sinkronizirati će se svi podaci o korisnicima pristupa i njihova prava
10. Uključi DHCP - odabrati za preuzimanje mrežnih postavki od DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol Dynamic Host Configuration Protocol) servera
11. IP adresa - unesite IP (Internet Protocol) adresu kontrolera. Zadana adresa Supracontrol kontrolera je 192.168.0.3
12. Maska podmreže - unijeti masku podmreže kontrolera. Zadana maska podmreže je 255.255.255.0
13. Zadani gateway - unijeti IP adresu zadanog prolaska kontrolera. Zadana adresa je 192.168.0.1
14. Primarni DNS - unijeti adresu primarnog DNS (Domain Name System) poslužitelja. Zadana adresa je 8.8.8.8
15. Sekundarni DNS - unijeti adresu sekundarnog DNS (Domain Name System) poslužitelja. Zadana adresa je 8.8.4.4
16. Net BIOS name - unijeti ime za Net BIOS. Zadano ime je Netbios
17. Otkaži - tipka za izlazak iz postavki kontrolera
18. Spremi - spremanje postavki. Postavke postaju aktualne tek nakon spremanja.

  

 

 

 

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev