Postavke kontrolera

Dodavanje kontrolera u sustav je uvjet da bi bilo moguće manipulirati njegovim postavkama. U postavkama kontrolera moguće je prema promijeniti njegove početne postavke prema vlastitoj potrebi. Postavke se sastoje  od dvije kartice:

  • Općenito (eng. General)
  • Mreža (eng. Network)

 

kontroler.png

 

1. U alatnoj traci nalazi se tipka Controllers, pritiskom na tipku na radnoj površini otvara se tabelarni prikaz svih kontrolera
2. Označavanje kontrolera
3. Pristup postavkama kontrolera u novom prozoru pomoću alata Postavke uređaja

 

KARTICA OPĆENITO

 

 kontroler_1.jpg

 

 Name – polje za unos naziva kontrolera. Kao zadano ime kontrolera upisan je njegov tvornički model, a maksimalan broj karaktera je 16.
Synchronize database – pritiskom na tipku SYNC pokrenuti će se ručna sinkronizacija podataka u memoriji kontrolera sa podacima u bazi podataka. Sinkronizirati će se svi podaci o pristupnicima i
njihova prava.
Select timezone – padajuća lista za izbornikom za odabir UTC (Coordinated Universal Time) vremenske zone.
Enable daylight saving time – kontrolni okvir koji uključuje automatsku promjenu ljetnog i zimskog računanja vremena.
NTP address – polje za unos NTP (Network Time Protocol) poslužitelja. Adresu poslužitelja moguće je
unijeti u formatu IP adrese ili URL (Uniform Resource Locator).
Lokacija – padajuća lista za izbornikom za odabir lokacije kojoj se kontroler pridružen.
Set location for all device peripherals – opcija koja omogućava dodjeljivanje lokacije kontrolera svim spojenim periferijama

Save – tipka SAVE služi za spremanje unesenih podataka i izabranih postavki. Izmjene će postati aktualne tek nakon spremanja.

 

KARTICA NETWORK

 

kontroler_2.jpg

 

Enable DHCP – kontrolni okvir koji uključuje DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Client mode odnosno preuzimanje mrežnih postavki od DHCP Servera.
IP address – polje za unos IP adrese (Internet Protocol Address) kontrolera. Zadana adresa Supracontrol kontrolera je 192.168.0.3.
Subnet mask – polje za unos maske podmreže (Subnet Mask) kontrolera. Zadana maska podmreže je 255.255.255.0.
Default gateway – polje za unos zadanog prolaska (Default Gateway) kontrolera. Zadana prolazak je
192.168.0.1.
Primary DNS – polje za unos primarnog DNS (Domain Name System) poslužitelja. Zadani primarni DNS poslužitelj je 8.8.8.8.
Secondary DNS – polje za unos sekundarnog DNS (Domain Name System) poslužitelja. Zadani sekundarni DNS poslužitelj je 8.8.4.4.
NetBIOS name – polje za NetBIOS imena (Network Basic Input/Output System). Zadano NetBIOS ime je Netbios.
MAC – polje sa prikazanom MAC adresom (Media Access Control Address) kontrolera. Polje za unos MAC adrese je onemogućeno i služi samo kao informacija.
Save – tipka SAVE služi za spremanje unesenih podataka i izabranih postavki. Izmjene će postati aktualne tek nakon spremanja.

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev