Postavke perifernih uređaja

POSTAVKE ČITAČA KARTICA

reader.jpg

Name – polje za unos naziva čitača kartica. Zadano ime čitača kartice je „Reader“, a maksimalan broj karaktera je 16.

Location – padajući izbornik za odabir lokacije kojoj je čitač pridružen

Reader protocol – padajući izbornik za odabir komunikacijskog protokola. Moguće je odabrati između RS485 i Wiegand protokola. Izabrani protokol mora biti kompatibilan sa komunikacijskim protokolom konektiranog čitača

Output format – padajući izbornik za odabir izlaznog formata očitane kartice. Moguće je odabrati između Supracontrol formata i drugih standardnih industrijskih formata. Točan izlazni format čitača kartice moguće je pronaći u uputama proizvođača

Reader position – padajući izbornik za odabir pozicije čitač kartica. Ovisno o tome da li se čitač kartice koristi za autorizaciju ulaza ili izlaza iz prostora potrebno je izabrati Entry kao ulaz ili Exit kao izlaz

Associated lock -  padajući izbornik sa odabirom povezane brave. Ukoliko povezani kontroler ima više ulaza za električne brave potrebno je povezati čitač kartice sa jednom ili više konektiranih električnih brava

Save – tipka SAVE služi za spremanje unesenih podataka i izabranih postavke. Izmjene će postati aktualne tek nakon spremanja

 

POSTAVKE ELEKTRIČNE BRAVE

LOCK.jpg

 

 

Name – polje za unos nazive električne brave. Zadano ime električne brave je „Lock“, a maksimalan broj znakova je 16

Location -  padajući izbornik za odabir lokacije na kojoj je električna brava pridružena

Lock type – padajući izbornik za odabir tipa električne brave. Moguće je odabrati između Fail safe i Fail secure brave

Fail safe – tip električne brave koja se otključava prekidom napajanja

Fail secure – tip električne brave koja se otključava kada joj se ukjuči napajanje

 

NAPOMENA:

Točan tip brave moguće je pronaći u uputama proizvođača. Zadani tip brave j Fail safe.

 

Lock voltage – padajući izbornik za odabir napona pobude električne brave. Moguće je odabrati između 12 V i 24 V istosmjernog napona. Točan napon pobude moguće je pronaći u uputama proizvođača. Zadani napon pobude je 12 V.

Unlock time -  mogućnost unosa trajanja otključanog stanja električne brave u sekudnama. Maksimalno vrijeme je 255 sekudni

Unsecure mode – uključivanje nezaštićenog moda. Sa uključenim nezaštićenim modom sustav neće vršiti usporedbu prava pristupa.

Enable lock monitoring – uključivanje nadzora stanja električne brave

Save – tipka Save služi za spremanje unesenih podataka i izabranih postavki. Izmjene će postati aktualne tek nakon spremanja.

 

POSTAVKE DETEKTORA VRATA

 DOOR_SENZOR.jpg

Name – polje za unos nazive električne brave. Zadano ime električne brave je „Lock“, a maksimalan broj znakova je 16

Location -  padajući izbornik za odabir lokacije na kojoj je električna brava pridružena

Contact – mogućnost odabira NO – Normally open ili NC – Normally closed stanja kontakta. Pomoću ove opcije moguće je prilgoditi logiku alarma izlaznom signalu korištenog detektora. Točno logiku izlaznog konakta detektora moguće je pronaći u uputama proizvođača

Save – tipka Save služi za spremanje unesenih podataka i izabranih postavki. Izmjene će postati aktualne tek nakon spremanja

Je li ovaj članak bio koristan?
0 ljudi od 0 je reklo da je ovo korisno
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev