Postavke perifernih uređaja

Periferni uređaji su svi uređaji koji su povezani na kontroler te komuniciraju sa njim. Periferni uređaji Supracontrol sustava su BUS senzori temperature, vode, dima, čitač kartica, električna brava, magnetski detektori vrata. Postavke BUS senzora opisani su u članku Postavke BUS senzora dok su u ovom članku opisane postavke ostalih perifernih uređaja.

 

POSTAVKE ČITAČA KARTICA

 

1.png

 

Name – polje za unos naziva čitača kartica. Zadano ime čitača kartice je „Reader“, a maksimalan broj karaktera je 16.
Location – padajući izbornik za odabir lokacije kojoj je čitač pridružen
Reader protocol – padajući izbornik za odabir komunikacijskog protokola. Moguće je odabrati između RS485 i Wiegand protokola. Izabrani protokol mora biti kompatibilan sa komunikacijskim protokolom konektiranog čitača
Output format – padajući izbornik za odabir izlaznog formata očitane kartice. Moguće je odabrati između Supracontrol formata i drugih standardnih industrijskih formata. Točan izlazni format čitača kartice moguće je pronaći u uputama proizvođača
Reader position – padajući izbornik za odabir pozicije čitač kartica. Ovisno o tome da li se čitač kartice koristi za autorizaciju ulaza ili izlaza iz prostora potrebno je izabrati Entry kao ulaz ili Exit kao izlaz
Associated lock -  padajući izbornik sa odabirom povezane brave. Ukoliko povezani kontroler ima više ulaza za električne brave potrebno je povezati čitač kartice sa jednom ili više konektiranih električnih brava
Save – tipka SAVE služi za spremanje unesenih podataka i izabranih postavke. Izmjene će postati aktualne tek nakon spremanja

 

POSTAVKE ELEKTRIČNE BRAVE

 

2.png

 

 

Name – polje za unos nazive električne brave. Zadano ime električne brave je „Lock“, a maksimalan broj znakova je 16
Location -  padajući izbornik za odabir lokacije na kojoj je električna brava pridružena
Lock type – padajući izbornik za odabir tipa električne brave. Moguće je odabrati između Fail safe i Fail secure brave
Fail safe – tip električne brave koja se otključava prekidom napajanja
Fail secure – tip električne brave koja se otključava kada joj se ukjuči napajanje

 NAPOMENA:
Točan tip brave moguće je pronaći u uputama proizvođača. Zadani tip brave j Fail safe.

Lock voltage – padajući izbornik za odabir napona pobude električne brave. Moguće je odabrati između 12 V i 24 V istosmjernog napona. Točan napon pobude moguće je pronaći u uputama proizvođača. Zadani napon pobude je 12 V.
Unlock time -  mogućnost unosa trajanja otključanog stanja električne brave u sekudnama. Maksimalno vrijeme je 255 sekudni
Unsecure mode – uključivanje nezaštićenog moda. Sa uključenim nezaštićenim modom sustav neće vršiti usporedbu prava pristupa.
Enable lock monitoring – uključivanje nadzora stanja električne brave
Save – tipka Save služi za spremanje unesenih podataka i izabranih postavki. Izmjene će postati aktualne tek nakon spremanja.

 

POSTAVKE DETEKTORA VRATA

 

3.png

 

Name – polje za unos nazive električne brave. Zadano ime električne brave je Lock, a maksimalan broj znakova je 16
Location -  padajući izbornik za odabir lokacije na kojoj je električna brava pridružena
Contact – mogućnost odabira NO – Normally open ili NC – Normally closed stanja kontakta. Pomoću ove opcije moguće je prilgoditi logiku alarma izlaznom signalu korištenog detektora. Točnu logiku izlaznog konakta detektora moguće je pronaći u uputama proizvođača
Save – tipka Save služi za spremanje unesenih podataka i izabranih postavki. Izmjene će postati aktualne tek nakon spremanja

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev