Postavke perifernih uređaja

Print Friendly and PDF

 

Ovim člankom opisane su postavke svih ostalih perifernih uređaja, dok su postavke Postavke BUS senzora opisane u zasebnom članku.

Odabrati modul Uređaji u glavnom izborniku, te u odabranom modulu odabrati karticu Periferije

 

1. Postavke čitača kartica

 

_ita_.jpg

 

1. Ime – unijeti ime čitača kartica. Zadano ime čitača kartice je „Reader“, a najveći broj znakova koji se mogu upotrijebiti je 16
2. Location – u padajućem izborniku odabrati lokaciju kojoj je čitač pridružen
3. Protokol čitača – u padajućem izborniku odabrati komunikacijski protokol. Moguće je odabrati između RS485 i Wiegand protokola. Izabrani protokol mora biti kompatibilan sa komunikacijskim protokolom konektiranog čitača
4. Izlazni format – u padajućem izborniku odabrati izlazni format očitane kartice. Moguće je odabrati između Supracontrol formata i drugih standardnih industrijskih formata. Točan izlazni format čitača kartice moguće je pronaći u uputama proizvođača
5. Pozicija čitača – u padajućem izborniku odabrati poziciju čitača. Ovisno o tome koristi li se čitač kartice za autorizaciju ulaza ili izlaza iz prostora potrebno je izabrati Entry kao ulaz ili Exit kao izlaz
6. Povezana  brava - u padajućem izborniku odabrati povezanu bravu. Ukoliko povezani kontroler ima više ulaza za električne brave potrebno je povezati čitač kartice sa jednom ili više konektiranih električnih brava
7. Otkaži - odabrati za izlaz iz postavki čitača
8. Spremi - spremanje postavki. Postavke postaju aktualne tek nakon spremanja.

 

2. Postavke električne brave

 

brava.jpg

 

 

1. Ime – unijeti ime brave. Zadano ime brave je „Lock“, a najveći broj znakova koji se mogu upotrijebiti je 16
2. Location – u padajućem izborniku odabrati lokaciju kojoj je brava pridružena
3. Tip brave– u padajućem izborniku odabrati tip električne brave. Moguće je odabrati između Fail safe i Fail secure tipa brave

- Fail safe – tip električne brave koja se otključava prekidom napajanja
- Fail secure – tip električne brave koja se otključava kada joj se ukjuči napajanje

 NAPOMENA: Točan tip brave moguće je pronaći u uputama proizvođača. Zadani tip brave je Fail secure.

4. Napon brave – u padajućem izborniku odabrati napon pobude električne brave. Moguće je odabrati između 12 V i 24 V istosmjernog napona. Točan napon pobude moguće je pronaći u uputama proizvođača. Zadani napon pobude je 12 V
5. Vrijeme otključavanja - odabrati trajanje otključanog stanja električne brave u sekundama. Maksimalno vrijeme je 255 sekundi
6. Nesigurni način rada –odabrati za uključivanje ili isključivanje nezaštićenog moda. S uključenim nezaštićenim modom sustav neće vršiti usporedbu prava pristupa
7. Status brave – u padajućem izborniku odabrati stanje kontakta brave. Moguće je odabrati između dvije opcije

- Normalno otvoreno
- Normalno zatvoreno

 

3. Postavke detektora vrata

 

door.jpg

 

1. Ime – unijeti ime detektora vrata. Zadano ime detektora vrata je „Door“, a maksimalan broj znakova koji se mogu upotrijebiti je 16
2. Location – u padajućem izborniku odabrati lokaciju kojoj je detektor vrata pridružen
3. Zadano stanje – u padajućem izborniku odabrati stanje kontakta brave. Moguće je odabrati između dvije opcije:

- Normalno otvoreno
- Normalno zatvoreno

Točnu logiku izlaznog kontakta detektora moguće je pronaći u uputama proizvođača.

 4. Otkaži -odabrati za izlaz iz detektora vrata
 5. Spremi - spremanje postavki. Postavke postaju aktualne tek nakon spremanja.

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev