Korisnici aplikacije

KorisniciAplikacije.jpg

Pod opcijom Korisničke postavke, pritiskom je moguće izabrati opciju Korisnici (Users), a nakon čega je u sredini radnog prostora vidljiv popis svih korisnika aplikacije, zajedno sa svim potrebnim podacima (trenutni status prava, ime i prezime, e-mail adresa, korisničko ime, telefon i ostale informacije koje korisnik želi učiniti vidljivima).

Alatna traka iznad radnog prostora omogućuje promjenu statusa korisnika (Enable/Disable user), uređivanje (Edit user) ili brisanje korisnika (Delete user), prilagodbu prikazivanih podataka u sredini radnog prostora (Table settings), pretraživanje (Search), te dodavanje novih korisnika pritiskom na zelenu tipku sa oznakom + (Add user).

Je li ovaj članak bio koristan?
0 ljudi od 0 je reklo da je ovo korisno
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev