Korisnici aplikacije

U opciji korisničke postavke u bočnom panelu potrebno je odabrati opciju Korisici (eng. Users). Na radnoj površini prikazan je popis svih korisnika aplikacije zajedno sa svim potrebnim podacima (trenutni status prava, ime i prezime, e-mail adresa, korisničko ime, telefon i ostale informacije koje korisnik želi učiniti vidljivima).

 

1.png

 

Alatna traka omogućava manipulaciju podataka korisnika aplikacije:

  • Promjena statusa korisnika (eng. Enable/Disable User)
  • Brisanje korisnika (eng. Delete User)
  • Prilagodbu prikaza podataka na radnoj površini (eng. Table Settings)
  • Pretraživanje (eng. Search)
  • Dodavanje novih korisnika pritiskom na zelenu tipku +ADD
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev