Korisnici aplikacije

Print Friendly and PDF

Korisnici aplikacije su oni korisnici koji imaju pristupne podatke za pristup aplikaciji te mogu koristiti aplikaciju ovisno o ulogama koje su im dodijeljene.

Važno je razlikovati korisnika aplikacije od pristupnog korisnika. Pristupni korisnik ne mora biti korisnik aplikacije i obrnuto. 

U glavnom izborniku odaberite modul Postavke aplikacije. Nakon odabranog modula u bočnom panelu odaberite postavku Korisnici.

 

1.jpg

 

1. Na radnoj površini je prikazana tablica sa popisom korisnika aplikacije zajedno sa svim potrebnim podacima (status korisnika, ime, prezime, email,korisničko ime i ostale informacije koje korisnik želi učiniti vidljivima).

 

Alatna traka omogućava manipulaciju podataka korisnika aplikacije:

 

- Omogući korisnika - odaberite kako bi aktivirali korisnika aplikacije
- Onemogući korisnika - odaberite kako bi deaktivirali koirsnika aplikacije
- Postavke tablice - odaberite za manipulaciju prikaza podataka u tablici
- Traži - odaberite za pretraživanje korisnika aplikacije
- DODAJ - odaberite za kreiranje novog korisnika aplikacije

 

Za brži pregled korisnika i intuintivniji pregled tablice pogledajte članak Korištenje tablica. 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev