Korisnici aplikacije

Print Friendly and PDF

Korisnici aplikacije su oni korisnici koji imaju pristupne podatke za pristup aplikaciji te mogu koristiti aplikaciju ovisno o ulogama koje su im dodijeljene.
Važno je razlikovati korisnika aplikacije od pristupnog korisnika. Pristupni korisnik ne mora biti korisnik aplikacije i obrnuto. 
Modul Postavke aplikacije odabrati u glavnom izbornike, te u bočnom panelu odabrati postavku Korisnici.

 

1.jpg

 

1. Na radnoj površini prikazana je tablica sa popisom korisnika aplikacije zajedno sa svim potrebnim podacima (status korisnika, ime, prezime, e-mail,korisničko ime i ostale informacije koje korisnik želi učiniti vidljivima).

Alatna traka omogućava manipulaciju podataka korisnika aplikacije:

- Omogući korisnika - odabrati za aktivaciju korisnika aplikacije  
- Onemogući korisnika - odabrati za deaktivaciju korisnika aplikacije  
- Postavke tablice - odabrati za manipulaciju prikaza podataka u tablici
- Traži - odabrati za pretraživanje korisnika aplikacije
- DODAJ - odabrati za kreiranje novog korisnika aplikacije

Za detalje o bržem pregledu korisnika i intuitivnijem pregledu tablice pogledati članak Korištenje tablica. 

. 

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev