Definirani raspored

Print Friendly and PDF

Postavka Definirani raspored omogućava kreiranje rasporeda odnosno njihovih ponavljanja.

Rasporedi se u aplikaciji koriste za ograničavanje prava pristupa te vremenske periode snimanja video zapisa i slanja obavijesti o događajima u sustavu.

Postavka Definirani raspored nalazi se u postavkama aplikacije pod grupom Postavke aplikacije. Na radnoj površini nalazi se tablica sa popisom kreiranih rasporeda.

 

1.jpg

 

1. Tablični prikaz kreiranih rasporeda sa pripadajućim informacijama (naziv, ponavljanje, početni i završni datum i početno i završno vrijeme)
2. Alatna traka sa alatima za manipuaciju podataka kreiranih rasporeda

- odaberite za uređivanje kreiranog rasporeda (akcija je tek omogućena kada je selektiran postojeći raspored u tablici)
- Delete - odaberite brisanje kreiranog rasporeda (akcija je tek omogućena kada je selektiran posotjeći raspored u tablici)
- Table settings - omogućuje otvaranje postavki prikaza tablice sa opcijama izbora informacija koje
će se prikazivati u tablici, rasporeda kolona tablice te širine kolona. Za detaljnije upute pogledajte članak Korištenje tablica
- Traži - omogućuje pretragu podataka prema zadanom pojmu
DODAJ - tipka za kreiranje novog rasporeda. Pogledajte članak Kreiranje rasporeda


 

 

 

 


 

 

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev