Definirani raspored

Print Friendly and PDF

Postavka Definirani raspored omogućava kreiranje rasporeda odnosno njihovih ponavljanja.

Rasporedi se u aplikaciji koriste za opcije poput ograničavanja prava pristupa, vremenska razdoblja snimanja video zapisa, te slanja obavijesti o događajima u sustavu.

Postavka Definirani raspored nalazi se u grupi Postavke aplikacije. Radna površina sadrži tablicu sa popisom kreiranih rasporeda.

 

1.jpg

 

1. Tablični prikaz kreiranih rasporeda sa pripadajućim informacijama (naziv, ponavljanje, početni i završni datum i početno i završno vrijeme)
2. Alatna traka za manipulaciju podacima kreiranih rasporeda

Uredi - - odabrati za uređivanje kreiranog rasporeda (akcija je omogućena ukoliko je prethodno selektiran postojeći raspored u tablici)
- Obriši - brisanje kreiranog rasporeda (akcija je omogućena ukoliko je prethodno selektiran postojeći raspored u tablici)
- Postavke tablice - omogućava otvaranje postavki prikaza tablice s opcijama izbora informacija koje će se prikazivati u tablici, rasporeda i širine kolona. Za detaljnije upute pogledati članak Korištenje tablica
- Traži - omogućava pretragu podataka prema zadanom pojmu
DODAJ - tipka za kreiranje novog rasporeda. Za detaljnije upute pogledati članak Kreiranje rasporeda.
 

 

 

 


 

 

 

 

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev