Raspored

Postavka Schedules omogućava kreiranje vremenskih rasporeda odnosno njihovih ponavljanja. Rasporedi se u aplikaciji koriste za ograničavanje prava pristupa te vremenske periode snimanja video zapisa i slanja obavijesti o događajima u sustavu. Postavka Schedules nalazi se u postavkama aplikacije pod grupom System. Na radnoj površini nalazi se tablica sa popisom kreiranih rasporeda.

 

1.png

 

1. Pristup na postavku Schedule sa prikazom kreiranih Rasporeda
2. Tabelarni prikaz svih kreiranih rasporeda
3. Prikaz alatne trake sa alatima:

1.jpg Edit - Editiranje postojećeg rasporeda (akcija je tek omogućena kada je selektiran postojeći raspored u tablici)
2.jpg Delete - Brisanje posotjećeg rasporeda (akcija je tek omogućena kada je selektiran posotjeći raspored u tablici)
3.jpg Table settings - omogućuje otvaranje postavki prikaza tablice sa opcijama izbora informacija koje
će se prikazivati u tablici, rasporeda kolona tablice te širine kolona
4.jpg Search - omogućuje pretragu podataka prema zadanom pojmu
5.jpg Omogućuje dodavanje novog rasporeda

 

 

 

 


 

 

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev