Raspored

Postavka Schedules omogućava kreiranje vremenskih rasporeda odnosno njihovih ponavljanja. Rasporedi se u aplikaciji koriste za ograničavanje prava pristupa te vremenske periode snimanja video zapisa i slanja obavijesti o događajima u sustavu. Postavka Schedules nalazi se u postavkama aplikacije pod grupom Application Settings. U radnoj površini nalazi se tablica sa popisom kreiranih rasporeda. Na alatnoj traci nalaze se sljedeći alati (s lijeva na desno):

Edit – Editiranje postojećeg rasporeda (akcija je omogućena tek kada je selektiran postojeći raspored u tablici)

Delete – Brisanje postojećeg rasporeda (akcija je omogućena tek kada je selektiran postojeći raspored u tablici)

New – Kreiranje novog rasporeda 

Raspored1.jpg
 

1. Name – polje za unos naziva rasporeda. Maksimalan broj karaktera je 16.

2. Recurrence – padajuća lista za izbornikom za odabir učestalosti ponavljanja.

  • Daily – učestalost ponavljanja svaki dan.
  • Weekly – učestalost ponavljanja svaki tjedan. Kod opcije tjedne učestalosti na dnu prozora pojavljuje
    se opcija WEEK DAYS za odabir dana u tjednu.
  • Monthly – učestalost ponavljanja svaki mjesec.
  • Once – Raspored se ne ponavlja već je aktivan samo jednom.

3. Start date – unos početnog datuma.

4. End date – unos krajnjeg datuma.

5. Start time – unos početnog vremena.

6. End time – unos krajnjeg vremena.

7. Week days – omogućava korisniku određivanje dana u tjednu u kojima će primati obavijesti jednostavnim označavanjem dana, pri čemu se označeni dan prikazuje narančastom bojom.

8. Save – tipka SAVE služi za spremanje unesenih podataka i izabranih postavki.

 

Je li ovaj članak bio koristan?
0 ljudi od 0 je reklo da je ovo korisno
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev