Print Friendly and PDF

Početna stranica

Stranica Lokacije je početna stranica Supracontrol Enterprise mobilne aplikacije te služi za navigaciju po kreiranim lokacijama. Za svaku lokaciju moguće je pratiti stanje sustava kontrole pristupa, stanje operativnih uvjeta putem senzora temperature, vlage, dima i vode, te nadzirati stanje na lokaciji putem video nadzora.

1. Prilikom otvaranja aplikacije sve lokacije su inicijalno zatvorene.
2. Pritiskom na ikonu sa simbolom plus mceclip1.png moguće je otvoriti sve lokacije u sustavu.

 

1.jpg

 

3. Ukoliko se želi otvoriti samo jedna lokacija potrebno je pritisnuti ikonu mceclip2.png ili naziv lokacije.

 

2.jpg

 

Lokacijama mogu biti pridruženi periferni uređaji (brave, magnetski senzori koji detektiraju stanje vrata, senzori temperature, vlage, dima ili vode) i kamere za video nadzor. Ukoliko lokacija ima pridružene periferije ili video kamere desno od naziva lokacije biti će ikona periferija i/ili kamere. Ako je bilo koji periferni uređaj u alarmu, lijevo od ikone periferije pojaviti će se crveni krug za brojem periferija u alarmu.

mceclip3.png Lokacija sa pridruženim periferijama
mceclip4.png Lokacija sa pridruženim video kamerama
mceclip5.png Lokacija sa dvije periferije u alarmu

 4. Za svaku lokaciju moguć je brzi pregled svih zapisa događaja (eng. Event logs). Redak željene lokacije potrebno je pritisnuti te zatim povući ulijevo (eng. Swipe) nakon čega će se pojaviti ikona mceclip6.png Events.
5. Pritiskom na ikonu otvoriti  će se stranica sa prikazanim zapisima događaja za odabranu lokaciju.  Popis događaja prikazan je počevši sa najnovijim zapisom.

 

3.jpg

 

6. U slučaju velikog broja lokacija moguće je iste pretraživati pomoću alata za pretragu (eng. Search). U alatnoj traci pritisnite ikonu za simbolom povećala mceclip7.png. Ispred ikone povećala pojaviti će se polje za unos tražene lokacije. Nakon unosa lokacije ili njenog dijela na radnoj površini pojaviti će se tražene lokacije.

 

4.jpg

 

 

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev