Video nadzor

Print Friendly and PDF

Video stranica služi za pregled svih kamera trenutno dostupnih u sustavu uživo.

U zadanom pogledu kamere su prikazane jedna ispod druge. Povlačenjem ekrana prema gore (engl. Slide) moguće je vidjeti slike sa kamera koje se ne vide na početnom ekranu.

 

1. Prikaz kamera

 

1.jpg

 

1. Zadani prikaz - u zadanom prikazu prikazane su kamere jedna ispod druge
2. Promjena prikaza - odaberite ikonu za promjenu prikaza kamera u dvije kolone

 

2.jpg

 

3. Dvije kolone  - prikaz kamera u dvije kolone
4. Zadani prikaz - odaberite ikonu za promjenu prikaza kamera kako bi se vratili na zadani prikaz

 

2. Detalji kamere

 

Povlačenjem slike kamere u lijevu stranu, kao i kod kartica periferija, pojavljuje se alat Detalji (eng. Details) koji otvara stranicu sa detaljima izabrane kamere

 

3.jpg

 

1. Povlačenje slike - odaberite kameru kojoj želite vidjeti detalji i povucite sliku kamere u lijevu stranu
2. Detalji (eng. Details) - odaberite alat Detalji kako bi vidjeli detaljne informacije kamere

 

4.jpg

 

5. Detalji - prikazuju se sljedeći detalji kamere:

Lokacija - pripadajuća lokacija kamera
Opis - prikazan je opis kamere
IP adresa - prikazana je IP adresa kamere
Status - prikazan je status kamere. Može biti omogućena i onemogućena
MAC adresa - prikazana je MAC adresa kamere koja je jedinstvena za svaku kameru
Proizvođač - prikazan je proizvođač kamere
HD Rezolucija - prikaz slike kamere visoke razlučivosti
SD Rezolucija - prikaz slike kamere visoke razlučivosti
FPS - broj sličica u sekundi prilikom snimanja kamere

  

 

 

 

 

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev