Modul video nadzor

Video stranica služi za pregled svih kamera trenutno dostupnih u sustavu uživo. U zadanom pogledu kamere su prikazane jedna ispod druge. Povlačenjem ekrana prema gore (engl. Slide) moguće je vidjeti slike sa kamera koje se ne vide na početnom ekranu.

1. Uz standardne alate za pretragu i filtriranje u statusnoj traci nalazi se ikona za izbor između prikaza video kamera u jednoj ili dvije kolone.
2. Iznad slike svake video kamere nalazi se statusna traka sa osnovnim podacima (lijevo: naziv lokacije kojoj je kamera pridružena i naziv kamere, desno: trenutno vrijeme).
3. Povlačenjem slike sa kamere udesno, kao i kod kartica periferija, pojavljuje se alat Details koji otvara stranicu sa detaljima izabrane kamere.

 

1.jpg

 

NAPOMENA:
Kamere koje su trenutno u statusu snimanja imaju crveni okvir oko slike.

4. Otvaranjem detalja kamere sa oznakom Ormar K13 dobijamo podatke o lokaciji, opisu, IP adresi, statusu, MAC adresi, proizvođaču, modelu i rezoluciji kamere.

 

2.jpg

 

5. Pritiskom na sliku pojedine kamere otvara se horizontalno orijentirana slika u punoj veličini
6. Statusna traka sa nazivom lokacije kojoj je kamera pridružena, nazivom kamere i trenutnim vremenom
7. Pritiskom na ikonu X vraćamo se na prikaz svih kamera u sustavu

 

3.jpg

 

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev