Video nadzor

Print Friendly and PDF

Video stranica služi za pregled svih kamera trenutno dostupnih u sustavu uživo.

Zadani pregled kamere prikazuje jednu ispod druge. Povlačenjem ekrana prema gore (engl. Slide) moguće je vidjeti slike sa kamera koje se ne vide na početnom ekranu.

 

1. Prikaz kamera

 

1.jpg

 

  1. Zadani prikaz- zadani pregled prikazuje kamere jednu ispod druge
  2. Promjena prikaza - odabrati ikonu za promjenu prikaza kamera u dvije kolone

 

2.jpg

 

  1. Dvije kolone - prikaz kamera u dvije kolone
  2. Zadani prikaz - odabrati ikonu za promjenu prikaza kamera kako bi se vratilo na zadani prikaz

 

2. Detalji kamere

 

Kao i kod kartica perifernih uređaja, povlačenjem slike kamere u lijevu stranu pojaviti će se alat Detalji (eng. Details) koji otvara stranicu sa detaljima izabrane kamere

 

3.jpg

 

  1. Povlačenje slike- odabrati kameru kojoj se želi vidjeti detalje i povući sliku kamere u lijevu stranu
  2. Detalji (eng. Details) - odabrati alat Detalji kako bi se dobio uvid u detaljne informacije kamere

 

4.jpg

 

5. Detalji - prikazuju se sljedeći detalji kamere:

Lokacija - pripadajuća lokacija kamera
Opis - prikazan je opis kamere
IP adresa - IP adresa kamere
Status -  status kamere. Može biti omogućena i onemogućena
MAC adresa -  MAC adresa kamere koja je jedinstvena za svaku kameru
Proizvođač - naziv proizvođača kamere
HD Rezolucija - prikaz slike kamere visoke razlučivosti
SD Rezolucija - prikaz slike kamere visoke razlučivosti
FPS - broj sličica u sekundi prilikom snimanja kamere

  

 

 

 

 

 

 

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev