Modul alarmi

U modulu Alarmi prikazani su svi periferni uređaji koji su trenutno u stanju alarma u cijelom sustavu. Pomoću ovog modula moguće je jednostavno i brzo vidjeti postoji li u sustavu bilo kakvo odstupanje od zadanih vrijednosti.

1. Ukoliko kartica prikazuje više perifernih uređaja grupiranih u jednoj kartici, kao što je to kartica kontrole pristupa, na desnoj strani kartice stoji crveni tekst Alarm. Kada se kartica otvori moguće je vidjeti koja je periferija je u alarmu.
2. Ukoliko kartica prikazuje jedan periferni uređaj na desnoj strani kartice prikazano je stanje ili vrijednost mjerenja perifernog senzora.
3. Ukupan broj perifernih uređaja koji su trenutno u alarmu moguće je vidjeti u svakom trenutku na ikoni Alarms u traci s glavnim izbornikom i u statusnoj traci unutar modula Alarms.

 

2.jpg

 

NAPOMENA:
Sve mogućnosti nadzora kartica kao što su pretrage, filtriranja te korištenje dodatnih alata Graph, Events i Details moguća su na isti način kako je opisano u poglavlju Periferni uređaji.

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev