Postavke

Print Friendly and PDF

Stranica Postavke (eng. Settings) služi za podešavanje opcija aplikacije.

 

1.jpg

 

 

1. Mjerna jedinica (eng. Measurement unit) - služi za podešavanje mjerne jedinice temperature

 

- °C - stupanj Celsius – zadana postavka
- °F – stupanj Fahrenheit - koristi se isključivo za korisnike sa područja Sjedinjenih Američkih država

 

2.jpg

 

2. Model za otključavanje brave (Unlock door mode) - služi za podešavanje stupnja sigurnosti prilikom otključavanja brave zbog mogućnosti neovlaštenog korištenja mobilnog uređaja i Supracontrol mobilne aplikacije.

 

Zadano (eng- Default) - potrebna potvrda (Yes) na prozoru upozorenja
PIN - potrebna je autorizacija putem PIN broja
Otisak prsta (eng. Fingerprint) - potrebna je autorizacija otiskom prsta

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev