Bočni panel/Filteri

bo_niPanel3.jpg

U bočnom panelu smješteni su filteri koji služe za filtriranje odnosno sužavanje prikaza podataka u modulima. Filteri su grupirani prema tipu filtera grupe. Moduli imaju različite grupe filtera ovisno o vrsi elemenata i podataka koji se u modulu prikazuju, a zajednička grupa filtera svim modulima je grupa Locations.

Klikom na pojedini filter na radnoj površini će se prikazati podaci vezani za odabrani filter. Filtere iz različitih grupa moguće je koristiti samostalno ili kombinirano te je moguće izabrati više filtera unutar jedne grupe ili različitih grupa.

Označavanje filtera manifestira se promjenom boje klikom na željeni kriterij. Kada je tekst željenog kriterija narančaste boje filter je aktivan a kada je tekest bijele boje filter nije aktivan.

Grupe filtera otvaraju se i zatvaraju klikom na narančastu strelicu desno u traci grupe. Ukupan broj filtriranih podataka prikazan je na statusnoj traci.

 

Filteri se sastoje od sljedećih elemenata:

1. Naziv grupe filtera

2. Filteri unutar grupe

3. Dodatni alati za grupu Location

4. Tipke za deaktiviranje svih aktivnih filtera

 

NAPOMENA:
Specifične grupe filtera opisane su u poglavljima svakog modula.

 

Je li ovaj članak bio koristan?
0 ljudi od 0 je reklo da je ovo korisno
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev