FIlteri kontrolne ploče

Print Friendly and PDF

Filteri kontrolne ploče služe za filtriranje odnosno sužavanje prikaza kartica na one kartice koje želimo
pregledati, a sastoje se od pet grupa.

 

1.jpg

  

Grupe filtera na kontrolnoj ploči:

1. LOKACIJA – Filteri u grupi LOKACIJA omogućavaju sužavanje popisa kartica prema lokaciji uređaja.
2. IME UREĐAJA- Filteri u grupi IME UREĐAJA omogućavaju sužavanje popisa kartica prema nazivu uređaja.
3. TIP KONTROLERA - Filteri u grupi TIP KONTROLERA omogućavaju sužavanje popisa kartica prema tipu kontrolera.
4. TIP KARTICE - Filteri u grupi TIP KARTICE omogućavaju sužavanje popisa kartica prema tipu perifernog uređaja.

   5. STATUS - Filteri u grupi STATUS omogućavaju sužavanje popisa kartica prema statusu kartice       perifernog uređaja.

 

 

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev