Dashboard filteri

Print Friendly and PDF

Dashboard filteri služe za filtriranje odnosno sužavanje prikaza kartica na one kartice koje želimo
pregledati, a sastoje se od pet grupa.

 

1.jpg

  

Grupe filtera na kontrolnoj ploči:

 

1. LOKACIJA – Filteri u grupi LOKACIJA omogućavaju sužavanje popisa kartica prema lokaciji
2. IME UREĐAJA- Filteri u grupi IME UREĐAJA omogućavaju sužavanje popisa kartica prema nazivu uređaja
3. TIP KONTROLERA - Filteri u grupi TIP KONTROLERA omogućavaju sužavanje popisa kartica prema tipu kontrolera
4. TIP KARTICE - Filteri u grupi TIP KARTICE omogućavaju sužavanje popisa kartica tipu perifernog uređaja
5. STATUS - Filteri u grupi STATUS omogućavaju sužavanje popisa kartica prema statusu kartice

 

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev