Filteri kontrolne ploče

Filteri kontrolne ploče služe za filtriranje odnosno sužavanje prikaza kartica na one kartice koje želimo
pregledati, a sastoje se od pet grupa.

 

2.png

  

Grupe filtera na kontrolnoj ploči:

1. Location – Filteri u grupi Location omogućavaju sužavanje popisa kartica prema lokaciji
2. Device name - Filteri u grupi Device name omogućavaju sužavanje popisa kartica prema nazivu uređaja
3. Controller type - Filteri u grupi Controller type omogućavaju sužavanje popisa kartica prema tipu kontrolera
4. Peripheral type - Filteri u grupi Peripheral type omogućavaju sužavanje popisa kartica tipu perifernog uređaja
5. Status - Filteri u grupi Status omogućavaju sužavanje popisa kartica prema statusu kartice

 

ALATI DOSTUPNI NA FILTER GRUPI LOCATION

 

3.png

 

1. Alat Povećalo služi za otvaranje polja za unos pojma pretrage. Nakon unosa željenog pojma popis lokacija će biti sužen na one koje odgovaraju traženom pojmu
2. Alat plus (+) omogućava otvaranje cijelog stabla lokacija
3. Alat minus (-) omogućava zatvaranje stabla lokacija te prikaz samo prvog nivoa

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev