Print Friendly and PDF

Statusna traka kontrolne ploče

Na statusnoj traci kontrolne ploče nalaze se sljedeće informacije:

 

1.png

 

1. Instalirana verzija aplikacije
2. Ukupan broj kartica u kontrolnoj ploči
3. Ukoliko je izabran alat „Show peripheral in alarm“ prikazan je ukupan broj kartica sa periferijama u alarmu
4. Ukoliko su korišteni filteri prikazan je ukupan broj filtriranih kartica

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev