Statusna traka kontrolne ploče

Na statusnoj traci kontrolne ploče nalaze se sljedeće informacije:

statusnatrakaKP.jpg

1. Instalirana verzija aplikacije

2. Ukupan broj kartica u kontrolnoj ploči

3. Ukoliko je izabran alat „Show peripheral in alarm“ prikazan je ukupan broj kartica sa periferijama u alarmu

4. Ukoliko su korišteni filteri prikazan je ukupan broj filtriranih kartica

Je li ovaj članak bio koristan?
0 ljudi od 0 je reklo da je ovo korisno
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev