Filteri preglednika događaja

Print Friendly and PDF

Filteri preglednika događaja služe za filtriranje odnosno sužavanje prikaza zapisa događaja, a sastoje se od pet grupa.

 

 1.jpg

 

  1. LOKACIJA– filteri u grupi LOKACIJA omogućavaju sužavanje popisa događaja prema lokaciji
  2. IME UREĐAJA - filteri u grupi IME UREĐAJA omogućavaju sužavanje popisa događaja prema nazivu uređaja
  3. ALARM - filteri u grupi ALARM omogućavaju sužavanje popisa događaja prema tipu alarma
  4. VRIJEDNOST - filteri u grupi VRIJEDNOST omogućavaju sužavanje popisa događaja prema vrijednosti mjerenja senzora. Moguće je filtrirati točnu vrijednost nekog mjerenja ili sve vrijednosti unutar nekog opsega.
  5. KREIRANO - filteri u grupi KREIRANO omogućavaju sužavanje popisa događaja prema vremenu kreiranja. Postoje tri unaprijed definirana filtera koji će prikazati sve događaje koji su se dogodili u posljednja 24 sat , 7 dana i 30 dana. Druge periode moguće je definirati putem kalendarskih unosa u poljima  Od dana i Do dana.

 

NAPOMENA: Filtere je moguće koristiti pojedinačno i kombinirano kako bi dobili željene informacije.

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev