Filteri preglednika događaja

Print Friendly and PDF

Filteri preglednika događaja služe za filtriranje odnosno sužavanje prikaza zapisa događaja, a sastoje se od pet grupa.

 

 1.jpg

 

1. LOKACIJA – filteri u grupi LOKACIJA omogućavaju sužavanje popisa događaja prema lokaciji
2. IME UREĐAJA - filteri u grupi IME UREĐAJA omogućavaju sužavanje popisa događaja prema nazivu uređaja
3. ALARM - filteri u grupi ALARM omogućavaju sužavanje popisa događaja prema tipu alarma
4. VRIJEDNOST - filteri u grupi VRIJEDNOST omogućavaju sužavanje popisa događaja prema vrijednosti mjerenja senzora. Moguće je filtrirati točnu vrijednost nekog mjerenja ili sve vrijednosti unutar nekog opsega
5. KREIRANO - filteri u grupi KREIRANO omogućavaju sužavanje popisa događaja prema vremenu. Postoje tri predefinirana filtera koji će prikazati sve događaje koji su se dogodili u zadnja 24 sata , u zadnjih 7 dana i u zadnjih 30 dana. Druge periode moguće je definirati putem kalendarskih unosa u poljima  Od dana i Do dana

 

NAPOMENA:
Filtere se mogu koristiti pojedinačno i kombinirano kako bi dobili željeni rezultat.

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev