Filteri preglednika događaja

FilteriPreglednika2.jpg

Filteri preglednika događaja služe za filtriranje odnosno sužavanje prikaza zapisa događaja, a sastoje se od pet grupa.

1. Location – Filteri u grupi Location omogućavaju sužavanje popisa događaja prema lokaciji

2. Device name - Filteri u grupi Device name omogućavaju sužavanje popisa događaja prema nazivu uređaja

3. Alarm - Filteri u grupi Alarm omogućavaju sužavanje popisa događaja prema tipu alarma

4. Value - Filteri u grupi Value omogućavaju sužavanje popisa događaja prema vrijednosti mjerenja senzora. Moguće se filtrirati točnu vrijednost nekog mjerenja ili sve vrijednosti unutar nekog opsega

5. Created - Filteri u grupi Created omogućavaju sužavanje popisa događaja prema vremenu. Postoje tri
predefinirana filtera koji će prikazati sve događaje koji su se desili u zadnja 24 sata (Last 24 hours), u zadnjih 7 dana (Last 7 days) i u zadnjih 30 dana (Last month). Druge periode moguće je definirati putem kalendarskih unosa u poljima From (Od dana) i To (Do dana)

Filtere se mogu koristiti pojedinačno i kombinirano kako bi dobili željeni rezultat.

Je li ovaj članak bio koristan?
0 ljudi od 0 je reklo da je ovo korisno
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev