Video preglednik

Print Friendly and PDF

Ovisno o postavkama odnosno konfiguraciji snimanja zapisi događaja mogu imati pridruženu video
snimku. Zapisi sa pridruženom video snimkom imaju ikonu kamere na početku retka u tablici
zapisa.

 

1.jpg

 

1. Klikom na ikonu kamere otvara se prozor sa preglednikom video snimke sa sljedećim elementima:

2.jpg

 

2. Naslovna traka sa desno pozicioniranom ikonom X za zatvaranje prozora
3. Traka sa informacijama o lokaciji kamere, nazivu kamere i vremenu snimanja
4. Popis svih kamera koje su kreirale video snimak za određeni događaj sa
informacijama o nazivu kamere, lokaciji, točnom vremenu početka snimanja te
trajanju video snimka
5. Dolaskom miša na sliku kamere otvara se vremenska traka video snimka sa dodatnim akcijama

 

3.jpg

 

5. Prikaz vremenske trake video snimka
6. Tipka za pokretanje odnosno pauziranje video snimka
7. Akcija za preuzimanje video snimka
8. Akcija koja omogućava ubrzani snimak 2x ili 5x
9. Akcija za otvaranje prozora preko cijelog ekrana
10. Povlačenjem pokazivača moguće premotavanje video snimka
11. Tipka za izlaz iz video preglednika

 

NAPOMENA:
Pritiskom na redak u popisu kamera otvara se video snimak za odabranu kameru.

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev