Video preglednik

Print Friendly and PDF

Ovisno o postavkama odnosno konfiguraciji snimanja, zapisi događaja mogu imati pridruženu video
snimku.Zapisi sa pridruženom video snimkom označeni su ikonom kamere na početku retka u tablici zapisa.

 

1.jpg

 

1. Klikom na ikonu kamere otvara se prozor sa preglednikom video snimke u kojoj su sadržani sljedeći elementi:

2.jpg

 

2. Naslovna traka sa desno pozicioniranom ikonom X za zatvaranje prozora
3. Traka sa informacijama o lokaciji kamere, nazivu kamere i vremenu snimanja
4. Popis svih kamera koje su kreirale video snimak za određeni događaj uključujući
informacije o nazivu kamere, lokaciji i točnom vremenu početka snimanja te
trajanju video snimka

Dolaskom pokazivača na sliku kamere otvara se vremenska traka video snimka sa dodatnim akcijama

 

3.jpg

 

5. Prikaz vremenske trake video snimka
6. Tipka za pokretanje odnosno pauziranje video snimke
7. Akcija za preuzimanje video snimke
8. Akcija koja omogućava ubrzanu snimku 2x ili 5x
9. Akcija za otvaranje prozora preko cijelog ekrana
10. Povlačenjem pokazivača moguće premotavanje video snimke
11. Tipka za izlaz iz video preglednika

 

NAPOMENA: Pritiskom na redak u popisu kamera otvara se video snimka za odabranu kameru.

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev