Video snimci

Ovisno o postavkama odnosno konfiguraciji snimanja zapisi događaja mogu imati pridruženu video
snimku. Zapisi sa pridruženom video snimkom imaju ikonu kamere na početku retka u tablici
zapisa.

videoSnimci12.jpg

Klikom na ikonu kamere otvara se prozor sa preglednikom video snimke sa sljedećim elementima:

videoSnimci2.jpg

1. Naslovna traka sa desno pozicioniranom ikonom X za zatvaranje prozora

2. Traka sa informacijama o lokaciji kamere, nazivu kamere i vremenu snimanja

3. Akcija koja omogućava preuzimanje video snimka

 

NAPOMENA:

Pritiskom na redak u popisu kamera otvara se video snimak za odabranu kameru.

Je li ovaj članak bio koristan?
0 ljudi od 0 je reklo da je ovo korisno
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev