Print Friendly and PDF

Video snimci

Ovisno o postavkama odnosno konfiguraciji snimanja zapisi događaja mogu imati pridruženu video
snimku. Zapisi sa pridruženom video snimkom imaju ikonu kamere na početku retka u tablici
zapisa.

 

1.jpg

 

Klikom na ikonu kamere otvara se prozor sa preglednikom video snimke sa sljedećim elementima:

2.jpg

 

1. Naslovna traka sa desno pozicioniranom ikonom X za zatvaranje prozora
2. Traka sa informacijama o lokaciji kamere, nazivu kamere i vremenu snimanja
3. Akcija koja omogućava preuzimanje video snimka

 

NAPOMENA:
Pritiskom na redak u popisu kamera otvara se video snimak za odabranu kameru.

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev