Kreiranje korisnika pristupa

Print Friendly and PDF

Korisnici pristupa su osobe kojima se dodjeljuju prava za pristupa jednoj ili više lokacija.

Pritiskom na alat DODAJ na alatnoj traci modula kontrole pristupa otvoriti će se prozor za kreiranje novog korisnika pristupa.

 

1. Kreiranje korisnika pristupa 

Za kreiranje novog korisnika pristupa odaberite modul Pristup. U odabranom modulu na alatnoj traci odaberite opciju Korisnici te nakon toga tipku DODAJ, nakon čega se otvara novi prozor.

  

test1.jpg

 

NAPOMENA: Crvenom zvjezdicom su označena obavezna polja za unos.

 

1. Ime - unesite ime korisnika
2. Prezime - unesite prezime korisnika
3. Osobni ID - unesite jedinstveni broj za svakog korisnika
4. Bilješke - unesite specifične bilješke vezane za korisnika
5. Vrijeme aktivacije/isteka -  unesite vremenski period početka i kraja valjanosti identifikacijskih kôdova za pristup lokaciji
6. Tvrtka - odaberite tvrtku
7. Odjel - odaberite odjel
8. Dodaj - pritiskom na tipku dodaj, korisnik je kreiran te mu je nakon toga moguće dodijeliti identifikacijske kodove

 

2. Kreiranje identifikacijskih kodova

 Nakon kreiranog korisnika pristupa , omogućava se dodjela identifikacijskih kodova. Svakom korisniku je moguće dodijeliti maksimalno četiri identifikacijska koda.

Postoje dvije vrste identifikacijskog koda:

- Kod kartice
- Kod PIN-a

 

2.1 Kreiranje koda kartice

 U trenutno otvorenom prozoru za kreiranje korisnika, na desnoj strani nalaze se podaci za dodjelu identifikacijskih kodova. Pogledajte članak Kod kartice kako bi saznali kod kartice koji želite registrirati u aplikaciji.

 

kreiranje_PIN-ajpg.jpg

 

  1. Tip - u padajućem izborniku odaberite tip Kartica
  2. Pristupni ID - unesite identifikacijski kod
  3. Potvrdi - potvrdite identifikacijski kod
  4. Otkaži - poništite identifikacijski kod
  5. Spremi - spremite postavke

 

2.2 Kreiranje PIN-a

 Identifikacijski kod u formatu PIN-a korisniku se može dodijeliti na dva načina:

- Ručno dodjeljivanje PIN-a
- Pomoću generatora PIN-a

NAPOMENA: Minimalna duljina generiranog PIN-a je 4, a maksimalna 8 znamenki.

 

Kreiranje_PIN-a.jpg

 

1. Tip - u padajućem izborniku odaberite tip PIN
2. U padajućem izborniku odaberite broj znamenaka generiranog identifikacijskog koda
3. Generator PIN-a - odaberite generator PIN-a. U polju Pristupni ID pojavljuje se nasumični PIN. Generiranje PIN-a je neograničeno
4. Pristupni ID - ručno unesite željeni PIN
5. Spremi - spremiti sve postavke

 

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev