Grupe

Print Friendly and PDF

Grupe omogućuju jednostavniju dodjelu prava većem broju korisnika, a time i lakšu kontrolu nad dodijeljenim pravima.

Grupe se kreiraju odabirom modula Pristup u glavnom izborniku, nakon čega se na alatnoj traci odabire kartica GRUPE.

 

1.jpg

 

1.  Tablični prikaz kreiranih grupa sa pripadajućim podacima

Za detaljnije informacije o pretrazi tablice, manipulaciji podacima i kreiranju nove grupe pogledati članke

- Korištenje filtera
- Korištenje tablica
- Kreiranje grupe

 

 

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev