Print Friendly and PDF

Grupe pristupnika

Grupe omogućuju jednostavniju dodjelu prava većem broju korisnika i lakšu kontrolu nad
dodijeljenim pravima. Prozor za kreiranje grupa sastoji se od tri kartice.

 

1.jpg

 

General – na lijevom dijelu kartice prikazane su trenutno kreirane grupe dok su na desnoj strani polja za unos i promjenu naziva grupe i opisa.
Permission – u kartici Permission nalazi se stablo za odabir lokacija na koje će članovi grupe imati pravo pristupa
Users – u kartici Users omogućen je izbor pristupnika koji će biti članovi odabrane grupe

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev