Modul video nadzor

Modul video nadzor služi za nadzor kamera na lokacijama u realnom vremenu. U zadanom
prikazu vidljive su sve kamere pridružene sustavu. Pomoću filtera lokacija i statusa prikaz je
moguće suziti na željene kamere. Veličinu slika moguće je mijenjati putem akcija + i – na alatnoj traci.

 1_ModulVideoNadzor.png

 Zadržavanjem kursora na slici kamere otvara se alatna traka sa specifičnim alatima

 video2.jpg

1. Traka sa informacijama o lokaciji kamere, nazivu kamere i vremenu snimanja

2. Screenshot – alat koji će omogućiti preuzimanje fotografije trenutne slike sa kamere

3. Recording - akcija koja omogućava ručno pokretanje snimanja

4. Settings – prečica koja otvara postavke kamere

5. Full size – otvara sliku u punoj veličini

Je li ovaj članak bio koristan?
0 ljudi od 0 je reklo da je ovo korisno
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev