Modul video nadzor

Modul video nadzor služi za nadzor kamera na lokacijama u realnom vremenu. U zadanom
prikazu vidljive su sve kamere pridružene sustavu. Pomoću filtera lokacija i statusa prikaz je
moguće suziti na željene kamere. Veličinu slika moguće je mijenjati putem akcija + i – na alatnoj traci.

 

 1.png

 

 Zadržavanjem kursora na slici kamere otvara se alatna traka sa specifičnim alatima

 

 2.png

 

1. Traka sa informacijama o lokaciji kamere, nazivu kamere i vremenu snimanja
2. Screenshot – alat koji će omogućiti preuzimanje fotografije trenutne slike sa kamere
3. Recording - akcija koja omogućava ručno pokretanje snimanja
4. Settings – prečica koja otvara postavke kamere
5. Full size – otvara sliku u punoj veličini

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev