Modul video nadzor

Print Friendly and PDF

Modul Video nadzor služi za pregled stream prikaza kamera na lokacijama u realnom vremenu.

Zadani prikaz obuhvaća sve kamere pridružene sustavu. Pomoću filtera lokacija i statusa prikaz je moguće ograničiti samo na željene kamere. Veličinu slika moguće je mijenjati putem akcija  +  i  –  koje se nalaze na alatnoj traci.

 

1.jpg

 

1. Zadržavanjem kursora na označenoj ikoni otvara se alatna traka sa specifičnim alatima

 

4.jpg

 

  1. Odabrati za prikaz dodatnih alata
  2. Puni zaslon - odabrati za prikaz slike u punoj veličini
  3. Postavke- odabrati za postavke kamere
  4. Snimanje- odabrati za ručno pokretanje snimanja
  5. Snimak zaslona - odabrati za preuzimanje fotografije trenutne slike sa kamere
  6. Traka s informacijama o lokaciji i nazivu kamere, te vremenu snimanja    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev