Modul video nadzor

Print Friendly and PDF

Modul video nadzor služi za pregled stream-a kamera na lokacijama u realnom vremenu.

U zadanom prikazu vidljive su sve kamere pridružene sustavu. Pomoću filtera lokacija i statusa prikaz je
moguće suziti na željene kamere. Veličinu slika moguće je mijenjati putem akcija + i na alatnoj traci.

 

 1.jpg

 

1. Zadržavanjem kursora na označenoj ikoni otvara se alatna traka sa specifičnim alatima

 

 4.jpg

 

1. Odaberite za prikaz dodatnih alata
2. Puni zaslon - odaberite za prikaz slike u punoj veličini
3. Postavke - odaberite za postavke kamere
4. Snimanje - odaberite za ručno pokretanje snimanja
5. Snimak zaslona - odaberite za preuzimanje fotografije trenutne slike sa kamere
6. Traka sa informacijama o lokaciji kamere, nazivu kamere i vremenu snimanja

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev