Modul reprodukcija

Modul Reprodukcija centralno je mjesto za reprodukciju odnosno pregled svih snimljenih događaja.

Reprodukcija1.jpg

Uz standardne elemente modula, alatne trake, statusne trake i filtera, modul Reprodukcija sastoji je od tri specifična elementa:

1. Prozor za reprodukciju video snimke

2. Panel za odabir kamere sa prikazom snimaka na vremenskoj traci

3. Vremenska traka odabrane kamere

4. Svi događaji odabrane kamere, za odabrani dan koji imaju pridružen video snimak

 

Je li ovaj članak bio koristan?
0 ljudi od 0 je reklo da je ovo korisno
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev