Print Friendly and PDF

Modul reprodukcija

Modul Reprodukcija centralno je mjesto za reprodukciju odnosno pregled svih snimljenih događaja.

 

Reprodukcija.jpg

 

Uz standardne elemente modula, alatne trake, statusne trake i filtera, modul Reprodukcija sastoji se od tri specifična elementa:

1. Prozor za reprodukciju video snimke
2. Panel za odabir kamere sa prikazom snimaka na vremenskoj traci
3. Vremenska traka odabrane kamere
4. Svi događaji odabrane kamere, za odabrani dan koji imaju pridružen video snimak

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev