Modul reprodukcija

Print Friendly and PDF

Modul Reprodukcija je centralno mjesto za reprodukciju odnosno pregled svih snimljenih događaja.

 

1.jpg

 

Elementi modula reprodukcija:

1. Prozor za reprodukciju video snimke
2. Panel za odabir kamere sa prikazom snimaka na vremenskoj traci
3. Vremenska traka odabrane kamere
4. Svi događaji odabrane kamere, za odabrani dan koji imaju pridružen video snimak
5. Filteri za filtriranje podataka
6. Alatna traka
7. Statusna traka

 

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev