Postavke kamere

Print Friendly and PDF

Dodavanje kamere u aplikaciju uvjet je za podešavanje postavki kamere.

Postavke kamere omogućuju korisniku konfiguraciju kamere prema vlastitim potrebama. Sastoje se od tri kartice za podešavanje različitih postavki kamere:

Općenito
Slika i video
Okidači

  

1. Općenito

Kartica Općenito omogućava podešavanje osnovnih postavki kamere kao što su naziv kamere, opis kamere, lokacija kojoj pripada i mrežne postavke.

 

1.jpg

 

1. Ime - unijeti naziv kamere
2. Lokacija - u padajućem izborniku odabrati pripadajuću lokaciju kamere. Lokacija mora biti unaprijed kreirana
3. Opis - unijeti opis kamere
4. Korisničko ime - unijeti korisničko ime onvif korisnika definiranog u postavkama putem web sučelja kamere
5. Lozinka - unijeti lozinku onvif korisnika definiranog u postavkama putem web sučelja kamere
6. IP adresa - unijeti IP adresu kamere
7. Port - unijeti broj porta putem kojeg se vrši komunikacija sa serverom
8. NTP - unijeti IP adresu NTP (Networ Time Protocol) servera
9. Video server - padajuća lista sa izbornikom za odabir Supracontrol Video Servera kojem će kamera
biti pridružena
10. Odgoda snimka - unijeti broj sekundi za koliko želite da se odgodi video snimak za odabranu kameru
11. Promatrane lokacije - Kamera može biti pridružena jednoj lokaciji na kojoj je postavljena te promatrati drugu lokaciju.
12. Otkaži - tipka za izlazak iz postavki kamere
13. Spremi - spremanje postavke. Postavke postaju aktualne tek nakon spremljenih postavki

 

2. Slika i video

Kartica Slika i Video omogućava podešavanje postavki prikaza kvalitete slike kamere.

 

2.jpg

 

1. Slika kamere - prikaz slike odabrane kamere u realnom vremenu
2. Postavke slike kamere - pomicanje klizača lijevo ili desno, ili upisivanjem vrijednosti u pravokutnik moguće je promijeniti postavke slike kamere:

Svjetlina - podešavanje svjetline boja
- Kontrast - podešavanje kontrasta boja 
- Nijansa - podešavanje nijansa boje
- Zasićenost - podešavanje zasićenosti boja

3. Prijenos 1 (HD) - odabrati parametre za prijenos slike u visokoj razlučivosti (HD)
4. Prijenos 2 (SD) - odabrati parametre za prijenos slike u standardnoj  razlučivosti (SD)

Rezolucija - u padajućem izborniku odabrati rezoluciju slike 
FPS - u padajućem izborniku odabrati broj sličica u sekundi
Kvaliteta slike - u padajućem izborniku odabrati kvalitetu slike
Bitrate - odabrati brzinu prijenosa
Keyframe  - odabrati broj ključnog okvira

 

3. Okidači

Okidači omogućuju aktivaciju snimanja video zapisa prema unaprijed postavljenim uvjetima. Da bi se to postiglo, na željenoj lokaciji trebao bi postojati implementiran Supracontrol video nadzor, te kamera koja je dodana u Supracontrol aplikaciju.

Snimljene video zapise moguće je pregledati u modulu Modul reprodukcija. Također, moguće je podesiti primanje obavijesti putem odabranog medija o zabilježenom događaju. Za detaljnije informacije pogledati članak Pretplate na obavijesti.

 Moguće je podesiti tri vrste okidača:

- Detekcija pokreta
- Prijelaz linije
- Sistemski okidači 

 

3.1 Detekcija pokreta

Kamera pokreće aktivaciju snimanja detekcijom pokreta.

 

3.jpg

 

1. Omogući detekciju pokreta - uključuje se opcija detekcije pokreta
2. Omogući pred-spremnik - kontrolni okvir koji uključuje opciju pred-spremnika
3. Trajanje pred-spremnika - odabrati broj sekundi trajanja pred-spremnika
4. Omogući post spremnik - kontrolni okvir koji uključuje post-spremnik
5. Trajanje post-spremnika - odabrati broj sekundi trajanja post-spremnika
6. Omogući histerezu - kontrolni okvir koji uključuje opciju video histereze. Histereza određuje vrijeme između dva događaja detekcije pokreta koje će sustav prepoznati kao isti događaj i spojiti u jedan video snimak
7. Trajanje histereze - odabrati broj sekundi trajanja histereze
8. Definirani raspored - obavijesti o detekciji pokreta mogu se primati prema unaprijed definiranom rasporedu ili uvijek
9. Otkaži - tipka za izlaz iz postavki kamere
10. Spremi - spremanje postavke. Postavke postaju aktualne tek nakon spremanja

 

3.2 Prijelaz linije

Kamera pokreće aktivaciju snimanja prijelaskom zamišljene linije.

 

4.jpg

 

1. Omogući detekciju pokreta - uključiti opciju detekcije pokreta
2. Omogući pred-spremnik - kontrolni okvir koji uključuje opciju pred-spremnika
3. Trajanje pred-spremnika - odabrati broj sekundi trajanja pred-spremnika
4. Omogući post spremnik - kontrolni okvir koji uključuje post-spremnik
5. Trajanje post-spremnika - odabrati broj sekundi trajanja post-spremnika
6. Definirani raspored - obavijesti o detekciji pokreta mogu se primati prema unaprijed definiranom rasporedu ili uvijek
7. Otkaži - tipka za izlaz iz postavki kamere
8. Spremi - spremanje postavke. Postavke postaju aktualne tek nakon spremanja

 

3.3 Sistemski okidači

Sistemski okidači omogućuju aktivaciju snimanja kamere ukoliko bilo koji periferni uređaj, na bilo kojoj lokaciji, prijeđe u stanje alarma. Uvjet tome je da na odabranoj lokaciji postoji Supracontrol video nadzor.

 

5.jpg

 

1. Tablica -prikaz kreiranih sistemskih  okidača ukoliko postoje. Na slici nije vidljiv nijedan kreiran sistemski okidač
2. Alati - alati za pretraživanje, brisanje i uređivanje sistemskih okidača
3. DODAJ - tipka za dodavanje novog sistemskog okidača

 

3.3.1 Dodaj sistemski okidač

Odabirom tipke DODAJ otvara se prozor za kreiranje sistemskog okidača.

 

6.jpg

 

1. Naziv - unijeti naziv sistemskog okidača
2. Omogući pred-spremnik - kontrolni okvir koji uključuje opciju pred-spremnika
3. Trajanje pred-spremnika - odabrati broj sekundi trajanja pred-spremnika
4. Omogući post spremnik - kontrolni okvir koji uključuje post-spremnik
5. Trajanje post-spremnika - odabrati broj sekundi trajanja post-spremnika
6. Definirani raspored - obavijesti o detekciji pokreta mogu se primati prema unaprijed definiranom rasporedu ili uvijek
7. Lokacije - odabrati lokacije sa kojih se želi primati obavijesti u formatu video zapisa. Moguće je označiti više lokacija
8. Alarmi - odabrati vrstu alarma perifernog uređaja za koji želite primati obavijest u formatu video zapisa. Moguće je označiti više vrsta alarma
9. Otkaži - tipka za izlaz iz postavki kamere
10. Spremi - spremanje postavke. Postavke postaju aktualne tek nakon spremanja

 

 

 

 

 

 

 

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev