Postavke kamere

U postavkama kamere korisnik može konfigurirati kameru prema vlastitim potrebama. Postavke kamere sastoje se od više kartice sa različitim opcijama:

 • General
 • Locations
 • Image settings
 • Video setings
 • Camera detectors
 • System triggers

 

2.png

 

1. Na alatnoj traci pritiskom na tipku Cameras na radnoj površini prikazuje se tabelarni popis kamera sa pripadajućim informacijama
2. Označavanje željene kamere. Označavanje se manifestira pojavom kvačice unutar kvadrata pokraj statusa kamere
3. Pristup postavkama kamere u novom prozoru pomoću alata Open camera settings

 

KARTICA OPĆENITO

Na kartici General podešavaju se općenite postavke kamere te omogućuje komunikacija sa kamerom.

 

kamera_1.jpg

 

Name – polje za unos naziva kamere. Zadano ime kamere je Camera01, a maksimalan broj karaktera je 16.
Lokacija – padajuća lista za izbornikom za odabir lokacije kojoj je kamera pridružena.
Description – polje za slobodan unos informacija o kameri, poziciji snimanja i drugih informacija.
Username – polje za unos korisničkog imena za pristup kameri.
Password – polje za unos šifre (eng. password) za pristup kameri.
IP address – polje za unos IP adrese (Internet Protocol Address) kamere.
Port – polje za unos IP porta (Internet Protocol Address Port) putem kojega se vrši komunikacija sa kamerom.
Video server – padajuća lista za izbornikom za odabir Supracontrol Video Servera kojem će kamera biti pridružena.
Save – tipka SAVE služi za spremanje unesenih podataka i izabranih postavki. Izmjene će postati
aktualne tek nakon spremanja.

 

KARTICA POSTAVKI SLIKE

Na kartici Image settings podešavaju se osnovne karakteristike slike.

 

kamer_2.jpg

 

Podešavanje slike – pomoću klizača moguće je podesiti sljedeće postavke slike:

 • Hue – podešavanje tona boja
 • Saturations – podešavanje zasićenosti boja
 • Brightness – podešavanje svjetline slike
 • Contrast – podešavanje kontrasta slike

Klizač se može pomicati pomoću miša ili ručno pomoću strelica lijevo i desno.

Preview camera image – prikaz rezultata trenutnih postavki slike sa kamere. Da bi odabrane postavke slike postale aktualne te vidljive u prikazu potrebno je pritisnuti tipku APPLY.
Save – tipka SAVE služi za spremanje unesenih podataka i izabranih postavki. Izmjene će postati aktualne tek nakon spremanja

 

KARTICA POSTAVKI SNIMAKA

Na kartici Video settings podešavaju se postavke snimanja.

 

kamera_3.jpg

 

 FPS – polje za unos broja sličica po sekundi (Frame Per Second). Maksimalan broj FPS ovisi o modelu kamere. Točan podatak o maksimalnom FPS-u kamere moguće je pronaći u uputama proizvođača.
Resolution – padajuća lista za izbornikom za odabir rezolucije snimka. Maksimalna rezolucija ovisi o modelu kamere. Točan podatak o maksimalnoj rezoluciji kamere moguće je pronaći u uputama proizvođača
Save – tipka SAVE služi za spremanje unesenih podataka i izabranih postavki. Izmjene će postati aktualne tek nakon spremanja.


NAPOMENA:
Odabran broj sličica po sekundi (FPS) i rezolucija značajno će utjecati na potrošnju resursa video servera i potreban kapacitet sustava pohrane video zapisa. Preporuke za ove postavke moguće je pronaći na web stranici.

 

KARTICA KAMERA DETEKTORA

Na kartici Camera detectors moguće je podesiti snimanje aktivirano promjenama na slici. Ovisno o modelu kamere moguće je podesiti aktivaciju snimanja detekcijom pokreta (Motion detect) i prelaskom zamišljene linije (Line cross).

 

kamera_4.jpg

 

 

MOTION DETECT


Enable motion detect - kontrolni okvir koji uključuje aktivaciju snimanja detekcijom pokreta
Enable PreBuffer - kontrolni okvir koji uključuje opciju pred-spremnika

 • PreBuffer (sec) – određuje dužinu trajanja pred-spremnika

Enable PostBuffer - kontrolni okvir koji uključuje opciju post-spremnika

 • PostBuffer (sec) – određuje dužinu trajanja post-spremnika

Enable hysteresis - kontrolni okvir koji uključuje opciju video histereze
Hysteresis (sec) – određuje vrijeme između dva događaja detekcije pokreta koje će sustav prepoznati kao isti događaj i spojiti u jedan video snimak
Schedules - padajući izbornik za odabir unaprijed kreiranih rasporeda. Raspored služi
odabir vremenskog perioda u kojem će kamera snimati ukoliko detektira pokret. Na primjer korisnik
želi primati da kamera snima van radnog vremena, ali ne u radno vrijeme. Zadana postavke je Uvijek
(eng. Always).

 

 

 

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev