Postavke kamere

KARTICA OPĆENITO

Na kartici General podešavaju se općenite postavke kamere te omogućuje komunikacija sa kamerom.

kamera014.jpg

Name – polje za unos naziva kamere. Zadano ime kamere je Camera01, a maksimalan broj karaktera je 16.

Lokacija – padajuća lista za izbornikom za odabir lokacije kojoj je kamera pridružena.

Description – polje za slobodan unos informacija o kameri, poziciji snimanja i drugih informacija.

Username – polje za korisničkog imena za pristup kameri.

Password – polje za unos passworda za pristup kameri.

IP address – polje za unos IP adrese (Internet Protocol Address) kamere.

Port – polje za unos IP porta (Internet Protocol Address Port) putem kojega se vrši komunikacija sa kamerom.

Video server – padajuća lista za izbornikom za odabir Supracontrol Video Servera kojem će kamera biti pridružena.

Save – tipka SAVE služi za spremanje unesenih podataka i izabranih postavki. Izmjene će postati
aktualne tek nakon spremanja.

 

KARTICA POSTAVKI SLIKE

Na kartici Image settings podešavaju se osnovne karakteristike slike.

kamera15.jpg

Podešavanje slike – pomoću klizača moguće je podesiti sljedeće postavke slike:

Hue – podešavanje tona boja

Saturations – podešavanje zasićenosti boja

Brightness – podešavanje svjetline slike

Contrast – podešavanje kontrasta slike


Klizač se može pomicati pomoću miša ili ručno pomoću strelica lijevo i desno.

Preview camera image – prikaz rezultata trenutnih postavki slike sa kamere. Da bi odabrane postavke slike postale aktualne te vidljive u prikazu potrebno je pritisnuti tipku APPLY.

Save – tipka SAVE služi za spremanje unesenih podataka i izabranih postavki. Izmjene će postati aktualne tek nakon spremanja

 

KARTICA POSTAVKI SNIMAKA

Na kartici Video settings podešavaju se postavke snimanja.

kamera16.jpg

 FPS – polje za unos broja sličica po sekundi (Frame Per Second). Maksimalan broj FPS ovisi o modelu kamere. Točan podatak o maksimalnom FPS-u kamere moguće je pronaći u uputama proizvođača.

Resolution – padajuća lista za izbornikom za odabir rezolucije snimka. Maksimalna rezolucija ovisi o modelu kamere. Točan podatak o maksimalnoj rezoluciji kamere moguće je pronaći u uputama proizvođača


NAPOMENA: Odabran broj sličica po sekundi (FPS) i rezolucija značajno će utjecati na potrošnju
resursa video servera i potreban kapacitet sustava pohrane video zapisa. Preporuke za ove postavke
moguće je pronaći na web stranici.


Save – tipka SAVE služi za spremanje unesenih podataka i izabranih postavki. Izmjene će postati aktualne tek nakon spremanja.

 

KARTICA KAMERA DETEKTORA

Na kartici Camera detectors moguće je podesiti snimanje aktivirano promjenama na slici. Ovisno o modelu kamere moguće je podesiti aktivaciju snimanja detekcijom pokreta (Motion detect) i prelaskom zamišljene linije (Line cross).

camera017.jpg

 

MOTION DETECT

Enable motion detect - kontrolni okvir koji uključuje aktivaciju snimanja detekcijom pokreta

Enable PreBuffer - kontrolni okvir koji uključuje opciju pred-spremnika. Pred-spremnik omogućuje

PreBuffer (sec) – određuje dužinu trajanja pred-spremnika

Enable PostBuffer - kontrolni okvir koji uključuje opciju post-spremnika

PostBuffer (sec) – određuje dužinu trajanja post-spremnika

Enable hysteresis - kontrolni okvir koji uključuje opciju video histereze

Hysteresis (sec) – određuje vrijeme između dva događaja detekcije pokreta koje će sustav prepoznati kao isti događa i spojiti u jedan video snimak

Schedules - padajući izbornik za odabir unaprijed kreiranih rasporeda. Raspored služi
odabir vremenskog perioda u kojem će kamera snimati ukoliko detektira pokret. Na primjer korisnik
želi primati da kamera snima van radnog vremena, ali ne u radno vrijeme. Zadana postavke je Uvijek
(Always).

 

 

 

 

 

Je li ovaj članak bio koristan?
0 ljudi od 0 je reklo da je ovo korisno
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev