Print Friendly and PDF

Postavke kamere

Dodavanje kamere u aplikaciju je uvjet koji omogućava  podešavanje postavki kamere.

U postavkama kamere korisnik može konfigurirati kameru prema vlastitim potrebama. Postavke kamere sastoje se od tri kartice za podešavanje različitih postavki kamere:

 

Općenito
Slika i video
Okidači

  

1. Općenito

 

 Kartice Općenito omogućava podešavanje osnovnih postavki kamere kao što su naziv kamere, opis kamere, lokacija kojoj pripada i mrežne postavke.

 

1.jpg

 

1. Ime - unesite naziv kamere
2. Lokacija - u padajućem izborniku odaberite pripadajuću lokaciju kamere. Lokacija mora biti unaprijed kreirana
3. Opis - unesite opis kamere
4. Korisničko ime - unesite korisničko ime koje ćete koristiti prilikom pristupanja kameri pute web sučelja
5. Lozinka - unesite lozniku koju ćete koristiti prilikom pristupanja kameri putem web sučelja
6. IP adresa - unesite IP adresu kamere
7. Port - unesite broj porta putem kojeg se vrši komunikacija sa serverom
8. NTP - unesite IP adresu NTP (Networ Time Protocol) servera
9. Video server - padajuća lista za izbornikom za odabir Supracontrol Video Servera kojem će kamera
biti pridružena
10. Odgoda snimka - unesite broj sekundi za koliko želite da se odgodi video snimak za odabranu kameru
11. Promatrane lokacije - odaberite lokacije koje kamera promatra. Kamera može biti pridružena jednoj lokaciji na kojoj je postavljena te promatrati drugu lokaciju.
12. Otkaži - tipka za izlazak iz postavki kamere
13. Spremi - spremite postavke. Postavke postaju aktualne tek nakon spremljenih postavki

 

2. Slika i video

 

U kartici Slika i Video je moguće podesiti postavki prikaza kvalitete slike kamere i videa.

 

2.jpg

 

1. Slika kamere - prikaz slike odabrane kamere u realnom vremenu
2. Postavke slike kamere - pomicanje klizača lijevo ili desno, ili upisivanjem vrijednosti u pravokutnik moguće je promijeniti postavke slike kamere:

 

Svjetlina - podešavanje svjetline boja
- Kontrast - podešavanje kontrasta boja 
- Nijansa - podešavanje nijansa boje
- Zasićenost - podešavanje zasićenosti boja

 

3. Prijenos 1 (HD) - odaberite parametre za prijenos slike u visokoj razlučivosti (HD)
4. Prijenos 2 (SD) - odaberite parametre za prijenos slike u standardnoj  razlučivosti (SD)

 

Rezolucija - u padajućem izborniku odaberite rezoluciju slike 
FPS - u padajućem izborniku odaberite broj sličica u sekundi
Kvaliteta slike - u padajućem izborniku odaberite kvalitetu slike
Bitrate - odaberite brzinu prijenosa
Keyframe  - odaberite broj ključnog okvira

 

3. Okidači

 

Kartica okidači omogućava podešavanje uvjeta kada će kamera napraviti video zapis. Okidač je vrsta alarma te kamera bilježi promjenu u obliku video zapisa koje je moguće pregledati u modulu reprodukcija.

Također korisnik putem  Pretplate na obavijesti može primiti obavijest putem odabranog medija o detektiranoj promjeni kamere.

U kartici okidači moguće je postaviti tri vrste alarma:

 

3.1 Detekcija pokreta

 

Kamera pokreće aktivaciju snimanja detekcijom pokreta.

 

3.jpg

 

1. Omogući detekciju pokreta - uključite opciju detekcije pokreta
2. Omogući pred-spremnik - kontrolni okvir koji uključuje opciju pred-spremnika
3. Trajanje pred-spremnika - odaberite broj sekundi trajanja pred-spremnika
4. Omogući post spremnik - kontrolni okvir koji uključuje post-spremnik
5. Trajanje post-spremnika - odaberite broj sekundi trajanja post-spremnika
6. Omogući histerezu - kontrolni okvir koji uključuje opciju video histereze. Histereza određuje vrijeme između dva događaja detekcije pokreta koje će sustav prepoznati kao isti događaj i spojiti u jedan video snimak
7. Trajanje histereze - odaberite broj sekundi trajanja histereze
8. Definirani raspored - obavijesti o detekciji pokreta možete primati prema unaprijed definiranom rasporedu ili uvijek
9. Otkaži - tipka za izlaz iz postavki kamere
10. Spremi - spremite postavke. Postavke postaju aktualne tek nakon spremanja

 

3.2 Prijelaz linije

 

Kamera pokreće aktivaciju snimanja detekcijom pokreta.

 

4.jpg

 

1. Omogući detekciju pokreta - uključite opciju detekcije pokreta
2. Omogući pred-spremnik - kontrolni okvir koji uključuje opciju pred-spremnika
3. Trajanje pred-spremnika - odaberite broj sekundi trajanja pred-spremnika
4. Omogući post spremnik - kontrolni okvir koji uključuje post-spremnik
5. Trajanje post-spremnika - odaberite broj sekundi trajanja post-spremnika
6. Definirani raspored - obavijesti o detekciji pokreta možete primati prema unaprijed definiranom rasporedu ili uvijek
7. Otkaži - tipka za izlaz iz postavki kamere
8. Spremi - spremite postavke. Postavke postaju aktualne tek nakon spremanja

 

3.3 Sistemski okidači

 

Sistemski okidači omogućavaju aktivaciju snimanja kamere ukoliko bilo koji periferni uređaj na bilo kojoj lokaciji prijeđe u stanje alarma. Uvjet tome je da na odabranoj lokaciji postoji Supracontrol video nadzor.

 

5.jpg

 

1. Tablica - prikaz kreiranih sistemskih  okidača ukoliko postoje. Na slici nije vidljiv nijedan kreiran sistemski okidač
2. Alati - alati za pretraživanje, brisanje i uređivanje sistemskih okidača
3. DODAJ - tipka za dodavanje novog sistemskog okidača

 

3.3.1 Dodaj sistemski okidač

 

Odabirom tipke DODAJ otvara se prozor za kreiranje sistemskog okidača.

 

6.jpg

 

1. Naziv - unesite naziv sistemskog okidača
2. Omogući pred-spremnik - kontrolni okvir koji uključuje opciju pred-spremnika
3. Trajanje pred-spremnika - odaberite broj sekundi trajanja pred-spremnika
4. Omogući post spremnik - kontrolni okvir koji uključuje post-spremnik
5. Trajanje post-spremnika - odaberite broj sekundi trajanja post-spremnika
6. Definirani raspored - obavijesti o detekciji pokreta možete primati prema unaprijed definiranom rasporedu ili uvijek
7. Lokacije - odaberite lokacije sa kojih želite primati obavijesti u formatu video zapisa. Moguće je označiti više lokacija
8. Alarmi - odaberite vrstu alarma perifernog uređaja za koji želite primati obavijest u formatu video zapisa. Moguće je označiti više vrsta alarma
9. Otkaži - tipka za izlaz iz postavki kamere
10. Spremi - spremite postavke. Postavke postaju aktualne tek nakon spremanja

 

 

 

 

 

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev