Print Friendly and PDF

Postavke BUS senzora

U postavkama BUS senzora moguće je postaviti karakteristike senzora sa vlastitim vrijednostima za praćenje operativnih uvjeta. Senzori su postavljeni na početne (eng. default) vrijednosti. Prikaz senzora na radnoj površini moguće je filtrirati u bočnom panelu s obzirom na tip BUS senzora, lokaciju, status i tip kontrolera na koji je spojen.

 

1.png

 

1. Na alatnoj traci nalazi se tipka BUS, pritiskom na tipku na radnoj površini vidljiv je tabelarni prikaz svih BUS senzora sa pripadajućim informacijama.
2. Označavanje željenog BUS senzora
3. Otvaranje postavki BUS senzora u novom prozoru pomoću alata Postavke uređaja

 

POSTAVKE SENZORA TEMPERATURE I VLAGE

 

2.png

 

Name – polje za unos naziva senzora temperaturei vlage. Zadano ime senzora temperature je „Temperature“, a vlage  „Humidity“ dok je maksimalan broj znakova je 16
Location – padajući izbornik za odabir lokacije kojoj je senzor pridružen
Enviromental guidelines – padajući izbornik za odabir temperaturnih granica prema standardu ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers). Ukoliko je izabran jedan od od standarda iz padajućeg izbornika, traka za izbor granica Thresholds će biti onemogućena.
Thresholds – služi za ručno podešavanje donje i gornje granice temperature. Granice se podešavaju povlačenjem klizača za donju i gornju granicu na temperaturnoj skali. Klizač se može pomicati pomoću pokazivača miša ili ručno pomoću strelica lijevi i desno na tipkovnici.
Hysteresis alarm step – padajući izbornik sa odabirom koraka histereze. Histereza će otkloniti mogućnost stvaranja prekomjernih alarma koji se mogu dogoditi zbog temperaturnih fluktuacija oko zadanih granica i velike rezolucije senzora.

NAPOMENA:
Nakon prelaska svakog koraka histereze sustav će generirati alarm temperature. (Ukoliko je zadana gornja granica temperature 35°C i korak histereze 1, prvi alarm biti će zabilježen na 35,01 °C, idući na 36,01 °C, zatim 37,01°C...). Isto tako je i senzor vlage.

Susspress alarm – mogućnost odgode slanja alarma
Susspress for (min) – mogućnost unosa odgode slanja alarma u minutama. Alarm je moguće odgoditi za najviše 255 minuta.
Save – tipka SAVE služi za spremanje unesenih podataka i izabraih postavki. Izmjene će postati aktualne tek nakon spremanja.

 

POSTAVKE DETEKTORA DIMA

 

3.png

 

Name – polje za unos naziva detektora dima. Zadano ime detektora dima je „Smoke“ , a maksimalan broj znakova je 16
Lokacija – padajući izbornik za odabir lokacije kojoj je detektor pridružen
Sensivity – klizač za odabir osjetljivosti detektora. Ponuđene su tri vrste osjetljivosti:

  • Low – niska osjetljiost
  • Medium – srednja osjetljivost
  • High – visoka osjetljivost

Klizač se može pomicati pomoću pokazivača miša ili ručno pomoću strelica lijevo i desno na tipkovnici. Preporuka za prostorije sa ICT i drugom tehničkom opremom je postavka High (visok osjetljivost).

Susspress alarm  - mogućnost odgode slanja alarma
Susspress for (min) - mogućnost unosa odgode slanja alarma u minutama. Alarm je moguće odgoditi za najviše 255 minuta
Save - tipka SAVE služi za spremanje unesenih podataka i izabraih postavki. Izmjene će postati aktualne tek nakon spremanja

 

POSTAVKE DETEKTORA VODE

 

4.png

 

Name – polje za unos naziva perimetarskog detektora vode. Zadano ime perimetarskog detektora vode je „Flood rope“, a maksimalan broj znakova je 16
Lokacija – padajući izbornik za odabir lokacije kojoj je detektro pridružen
Suppress alarm – mogućnost odgode slanja alarma
Suppress for (min) – mogućnost unosa odgode slanja alarma u minutama. Alarm je moguće odgoditi za najviše 255 minuta
Save – tipka unosa odgode slanja alarma u minutama. Alarm je moguće odgoditi za najviše 255 minuta

 

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev