Print Friendly and PDF

Korisnički profil

Postavke pod grupom Personal omogućuju podešavanje opcija korisničkog računa, a sastoje se od tri dijela:

Profile – omogućuje unos i promjenu osobnih korisničkih podataka
Manage Password – omogućuje unos i promjenu korisničke lozinke
Preferences – omogućuje podešavanje specifičnih korisničkih opcija

 

1.png

 

PROFILE

 

 2.png

 

First name – polje za unos korisničkog imena.
Last name – polje za unos korisničkog prezimena.
Username – polje za unos naziva korisničkog računa.
Email – polje za unos korisnikove e-mail adrese.
Save – tipka SAVE služi za spremanje unesenih podataka i izabranih postavki. Izmjene će postati aktualne tek nakon spremanja.

 

PASSWORD

3.png

 

New password – polje za unos korisničke lozinke.
Verify password – polje za potvrdu korisničke lozinke.
Save – tipka SAVE služi za spremanje unesenih podataka i izabranih postavki. Izmjene će postati aktualne tek nakon spremanja.

 

PREFERENCES

 

4.png

 

Date format – padajuća lista sa izbornikom za odabir formata prikaza datuma i vremena.
Temperature unit – padajuća lista sa izbornikom za odabir jedinice za prikaz temperature. Moguće je izabrati između stupnja Celsiusa °C i stupnja Fahrenheita °F.
Location name format – padajuća lista sa izbornikom za odabir prikaza lokacija na karticama Dashboarda, tablicama i drugim pozicijama u aplikaciji. Moguće je izabrati između četiri opcije:

  • Only current location – prikazuje se samo zadnja lokacija odnosno lokacija kojoj je uređaj dodijeljen
  • First and last location – prikazuje se samo prva lokacija i zadnja lokacija odnosno lokacija kojoj je uređaj dodijeljen. Lokacija između prve i zadnje se ne prikazuju u nazivu.
  • First location |…| Last location - prikazuje se samo prva lokacija i zadnja lokacija odnosno lokacija kojoj je uređaj dodijeljen. Lokacije između prve i zadnje zamijenjene su oznakom …
  • Only first location – Prikazuje se samo prva lokacija

Zadana postavka je Full name koja prikazuje cjelokupan naziv lokacije.

Video type – padajuća lista sa izbornikom za prikaz video snimka u Video modulu. Moguće je
izabrati između Images i Stream opcije:

  • Images – prikaz real-time videa u modulu Video u formatu sličica u rezoluciji 1 FPS (Frame Per Second).
  • Stream – prikaz real-time videa u modulu Video u formatu videa.
  • Display language – padajuća lista sa izbornikom za odabir jezika aplikacije.
  • Save – tipka SAVE služi za spremanje unesenih podataka i izabranih postavki. Izmjene će postati aktualne nakon spremanja unesenih podataka.
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev