Korisnički profil

Postavke pod grupom Personal info omogućuju podešavanje opcija korisničkog računa, a sastoje se od tri dijela:

General – omogućuje unos i promjenu osobnih korisničkih podataka
Manage Password – omogućuje unos i promjenu korisničke lozinke
Preferences – omogućuje podešavanje specifičnih korisničkih opcija

0_Korisni_kiProfil.png

 

GENERAL

2_general.png 

First name – polje za unos korisničkog imena.

Last name – polje za unos korisničkog prezimena.

Username – polje za unos naziva korisničkog računa.

Email – polje za unos korisnikove e-mail adrese.

Save – tipka SAVE služi za spremanje unesenih podataka i izabranih postavki. Izmjene će postati aktualne tek nakon spremanja.

 

MANAGE PASSWORD

3_ManagePassword.png

New password – polje za unos korisničke lozinke.

Verify password – polje za potvrdu korisničke lozinke.

Save – tipka SAVE služi za spremanje unesenih podataka i izabranih postavki. Izmjene će postati aktualne tek nakon spremanja.

 

PREFERENCES

4_Preferences.png

Date format – padajuća lista za izbornikom za odabir formata prikaza datuma i vremena.

Temperature unit – padajuća lista za izbornikom za odabir jedinice za prikaz temperature. Moguće je izabrati između stupnja Celsiusa °C i stupnja Fahrenheita °F.

Location name format – padajuća lista za izbornikom za odabir prikaza lokacija na karticama Dashboarda, tablicama i drugim pozicijama u aplikaciji. Moguće je izabrati između četiri opcije:

 Only current location – prikazuje se samo zadnja lokacija odnosno lokacija kojoj je uređaj dodijeljen

First and last location – prikazuje se samo prva lokacija i zadnja lokacija odnosno lokacija kojoj je uređaj dodijeljen. Lokacija između prve i zadnje se ne prikazuju u nazivu.

First location |…| Last location - prikazuje se samo prva lokacija i zadnja lokacija odnosno lokacija kojoj je uređaj dodijeljen. Lokacije između prve i zadnje zamijenjene su oznakom …

Only first location – Prikazuje se samo prva lokacija.


Zadana postavka je Full name koja prikazuje cjelokupan naziv lokacije.


Video type – padajuća lista za izbornikom za prikaza video snimka u Video modulu. Moguće je
izabrati između Images i Stream opcije:

Images – prikaz real-time videa u modulu Video u formatu sličica u rezoluciji 1 FPS (Frame Per Second).

Stream – prikaz real-time videa u modulu Video u formatu videa.

Display language – padajuća lista za izbornikom za jezika aplikacije.

Save – tipka SAVE služi za spremanje unesenih podataka i izabranih postavki. Izmjene će postati

Je li ovaj članak bio koristan?
0 ljudi od 0 je reklo da je ovo korisno
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev