Osobni podaci

Print Friendly and PDF

Tipka Postavke aplikacije nalazi se u glavnom izborniku.

Bočni panel, pod grupom OSOBNI PODACI, sadrži postavke koje omogućavaju podešavanje opcije korisničkog računa, a sastoje se od tri dijela.

1. Profil

Postavka profil prikazuje osnovne informacije o korisniku aplikacije. Informacije je moguće mijenjati prema osobnim željama.

 

1.jpg

 

 1. Ime - unijetiime korisnika aplikacije
 2. Prezime - unijeti prezime korisnika aplikacije
 3. Korisničko ime - unijeti korisničko ime aplikacije
 4. Email - unijeti e-mail adresu korisnika aplikacije
 5. Spremi - spremanje postavki

NAPOMENA: Polja označena crvenom zvijezdicom obvezna su za unos. Također, prilikom izmjene podataka, navedena polja ne smiju ostati prazna.

 

2. Upravljanje lozinkom

Postavka upravljanje lozinkom omogućava promjenu postojeće lozinke.

 

upravljanje_lozinkom1.jpg

 

1. Nova lozinka - unijeti novu lozinku
2. Potvrdite lozinku - unijeti identičnu lozinku kao u prethodnom polju. Ukoliko se lozinke ne podudaraju izmjena neće bit moguća
3. Spremi - spremanje postavki. Lozinka je promijenjena tek nakon spremljenih postavki

 

3. Postavke

Opcija Postavke omogućava podešavanje osnovnih postavki prikaza informacija u aplikaciji kao što su vrijeme, mjerna jedinica, jezik i prikaz naziva lokacije.

 

Postavke.jpg

 

 1. Format datuma- u padajućem izborniku odabrati format prikaza datuma i vremena
 2. Mjerna jedinica temperature - u padajućem izborniku odabrati mjernu jedinicu za prikaz temperature. Moguće je izabrati između stupnja Celsiusa (°C) i stupnja Fahrenheita (°F)
 3. Prikaz naziva lokacije - padajući izbornik za odabir prikaza lokacija na karticama periferije u modulu Dashboard. Moguće je izabrati između četiri opcije:

Samo trenutna lokacija - prikaz samo posljednje lokacije odnosno lokacije kojoj je uređaj dodan
- Prva i zadnja lokacija - prikaz samo prve i posljednje lokacije odnosno lokacije kojoj je uređaj dodan. Lokacije između prve i posljednje ne prikazuju se u nazivu
- Prva lokacija|...|Zadnja lokacija - prikazuje se samo prva lokacija i zadnja lokacija odnosno lokacija kojoj je uređaj dodijeljen. Lokacije između prve i zadnje zamijenjene su oznakom ... . prikaz samo prve i posljednje lokacije odnosno lokacije kojoj je uređaj dodijeljen. Lokacije između prve i posljednje lokacije zamijenjene su oznakom  ... . 
- Samo prva lokacija - prikaz samo prve lokacije

Zadana postavka je Puni naziv i prikazuje cjelokupan naziv lokacije.

 1. Jezik prikaza- u padajućem izborniku odabrati jezik prikaza aplikacije. Moguće je odabrati između hrvatskog i engleskog jezika
 2. Izmjenična boja reda - akcija koja je vidljiva u modulima koji imaju tablični prikaz informacije. Uključivanjem ove akcije, redovi tablice su naizmjenično obojani bijelom odnosno sivom bojom radi lakšeg vizualnog pregleda
 3. Spremi - spremanje postavki. Postavke postaju aktualne tek nakon spremljenih postavki
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev