Pretplate na obavijesti

Print Friendly and PDF

Postavka Pretplata omogućava podešavanje obavijesti korisnicima za događaje u sustavu. Moguće je odrediti sa kojih lokacija želimo primati obavijesti, za koje događaje, u koje vrijeme i kojim medijem ih želimo primati.

Pretplatiti se može korisnik sustava ili mu pretplatu može zadati administrator sustava. Broj pretplata u sustavu je neograničen.

U glavnom izborniku odaberite tipku Postavke aplikacije. U postavkama aplikacije u bočnom panelu u grupi OBAVIJESTI nalazi se postavka Pretplate.

Odabirom postavke pretplate vidljiv je tablični prikaz svih pretplata ukoliko su kreirane.

 

1.jpg

 

1. Tablični prikaz kreiranih Pretplata sa pripadajućim informacijama

 

Naziv - naziv kreirane pretplate
Vidljivost - prikazuje da li je kreirana pretplata javna ili privatna
Medij - prikaz ikona kojim medijem se šalje obavijest za kreiranu pretplatu. Ikone odabranog medija prikazan je zelenom bojom


2. Alatna traka sa alatima za manipulaciju podataka kreiranih pretplata

 

Uredi - odaberite za uređivanje kreiranih pretplata
Obriši - odabeite za brisanje kreiranih pretplata
Postavke tablice - alat za manipulaciju prikaza informacija u tablici. Za detaljnije upute pogledajte članak Korištenje tablica
DODAJ - tipka za kreiranje nove pretplate. Pogledajte članak Kreiranje pretplate

 

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev