Upravitelj lokacija

Print Friendly and PDF

Postavka Upravitelj lokacija omogućava uređivanje, brisanje i Kreiranje lokacija.

Lokacije mogu imati izvorište u drugoj lokaciji i na taj način stvarati podlokaciju. U sustavu je moguće imati neograničen broj lokacija i podlokacija.

Lokacije je moguće seliti uz jedne u drugu pomoću tehnike drag and drop.

Postavka Upravitelj lokacija nalazi se u grupi Postavke aplikacije.

 

1.jpg

 

1. Prikaz kreiranih lokacija i podlokacija u obliku stabla.
2. Pritiskom na pojedinu lokaciju ili podlokaciju otvara se plutajući izbornik u kojem je moguće odabrati jednu od sljedećih opcija (s lijeva na desno): 

Uredi lokaciju - odaberite za promjenu imena lokacije
Dodaj lokaciju - odaberite za dodavanje nove lokacije
Odvoji lokaciju od trenutnog stabla - odaberite ukoliko želite da odabrana lokacija bude zasebno izdvojena iz trenutnog prikaza
Obriši lokaciju - odaberite za brisanje lokacije

3. DODAJ - tipka za kreiranje nove lokacije

 

DRAG AND DROP

 

Drag and drop akcija omogućava premještanje lokacije iz jedne u drugu povlačenjem miša.

 

Drag_and_drop.jpg

 

1. Pritisnite i držite tipku miša na lokaciju koju želite premjestiti u drugu lokaciju. Držite pritisnutu tipku miša i odvucite odabranu lokaciju o željeno odredište i pustite tipku miša. U potvrdnom prozoru odaberite DA ili NE, ovisno želite il premjestiti odabranu lokaciju ili ne.
2. Ukoliko želite izbrisati odabranu lokaciju premjestite je na ikonu za brisanje lokacija

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev