Upravitelj lokacija

Print Friendly and PDF

Postavka Upravitelj lokacija omogućava uređivanje, brisanje i Kreiranje lokacija.

Lokacije mogu imati izvorište u drugoj lokaciji i na taj način stvarati podlokaciju. U sustavu je moguće imati neograničen broj lokacija i podlokacija.

Lokacije je moguće seliti uz jedne u drugu pomoću tehnike drag and drop.

Postavka Upravitelj lokacija nalazi se u grupi Postavke aplikacije.

 

1.jpg

 

1. Prikaz kreiranih lokacija i podlokacija u obliku stabla.
2. Pritiskom na pojedinu lokaciju ili podlokaciju otvara se plutajući izbornik u kojem je moguće odabrati jednu od sljedećih opcija (s lijeva na desno): 

Uredi lokaciju - odabrati za promjenu imena lokacije
Dodaj lokaciju - odabrati za dodavanje nove lokacije
Odvoji lokaciju od trenutnog stabla - odaberite ukoliko želite da odabrana lokacija bude zasebno izdvojena iz trenutnog prikaza
Obriši lokaciju - odabrati za brisanje lokacije

3. DODAJ - tipka za kreiranje nove lokacije

 

DRAG AND DROP

Drag and drop tehnika omogućuje premještanje lokacije iz jedne u drugu povlačenjem miša.

 

Drag_and_drop.jpg

 

1. Pritisnite i držite tipku miša na lokaciji koju želite premjestiti u drugu lokaciju. Držite pritisnutu tipku miša i istovremeno odvucite odabranu lokaciju na željeno odredište i pustite tipku miša. Ovisno o tome želi se premjestiti odabrana lokacija, potrebno je u potvrdnom prozoru odabrati DA ili NE.
2. Ukoliko se želi izbrisati odabrana lokacija, željenu lokaciju premjestite na ikonu za brisanje lokacija.

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev