Upravitelj lokacija

Postavka Location manager omogućava uređivanje, brisanje i kreiranje novih lokacija. Lokacije mogu imati izvorište u drugoj lokaciji i na taj način stvarati podlokaciju. U sustavu je moguće imati neograničen broj lokacija i podlokacija. Lokacije je moguće seliti uz jedne u drugu pomoću tehnike drag and drop.

 

1.png

 

1. Pritiskom na pojedinu lokaciju ili podlokaciju otvara se „plutajući„ izbornik u kojemu je moguće odabrati jednu od sljedećih opcija:

  • 1.jpgUređivanje lokacije, dodavanje nove lokacije, izdvajanje odabrane lokacije iz trenutnog stabla, te brisanje lokacije.
  • 2.jpg Dodavanje nove lokacije
  • 3.jpgIzdvajanje odabrane lokacije iz trenutnog stabla
  • 4.jpg Brisanje lokacije

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev