Upravitelj lokacijama

Postavka Location manager omogućava uređivanje, brisanje i kreiranje novih lokacija. Lokacije mogu imati izvorište u drugoj lokaciji i na taj način stvarati podlokaciju. U sustavu je moguće imati neograničen broj lokacija i podlokacija. Lokacije je moguće seliti uz jedne u drugu pomoću tehnike drag and drop.

UpraviteljLokacijama.jpg

1. Pritiskom na pojedinu lokaciju ili podlokaciju otvara se „plutajući„ izbornik u kojemu je moguće odabrati jednu od sljedećih opcija: uređivanje lokacije, dodavanje nove lokacije, izdvajanje odabrane lokacije iz trenutnog stabla, te brisanje lokacije.

 

Je li ovaj članak bio koristan?
0 ljudi od 0 je reklo da je ovo korisno
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev