Video nadzor

Pritiskom na ikonu kamere prikazati će se slike sa svih kamera koje su pridružene izabranoj lokaciji. Kamere su prikazane jedna ispod druge. Povlačenjem ekrana prema gore (engl. Slide) moguće je vidjeti slike sa kamera koje se ne vide na početnom ekranu.

1. Pritiskom na ikonu kamere uz lokaciju Databox otvoriti će se stranica sa svim kamerama pridruženima lokaciji Databox.
2. Iznad slike svake video kamere nalazi se statusna traka sa osnovnim podacima (lijevo: naziv lokacije kojoj je kamera pridružena i naziv kamere, desno: trenutno vrijeme).
3. U statusnoj traci moguće je vidjeti ukupan broj pridruženih kamera.

 

Video.jpg

 

NAPOMENA:
Sve mogućnosti nadzora kamera kao što je horizontalno orijentiran pogled u punoj veličini te pregled detalja kamere moguća su na isti način kako je opisano u poglavlju Video nadzor .

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev