Alarmi

Ukoliko na lokaciji postoji periferija čije je stanje ili vrijednost mjerenja van zadanih vrijednosti, ispred ikone za otvaranje nadzora periferija i video nadzora stajati će oznaka sa brojem periferija u alarmu.

1. Crveni krug sa brojem označava broj periferija u stanju alarma na pojedinoj lokaciji (Ormar C14 na lokaciji Databox ima jedan aktivan alarm).

Alarmi1.jpg

2. Pritiskom na ikonu koja označava periferije u alarmu otvoriti će se kartice sa prikazanim periferijama u alarmu (Ormar C14 ima jednu periferiju u alarmu)

 

 alarmi2.jpg

NAPOMENA:

Sve mogućnosti nadzora kartica kao što su pretrage, filtriranja te korištenje dodatnih alata Graph, Events i Details moguća su na isti način kako je opisano u poglavlju Periferni uređaji.

Je li ovaj članak bio koristan?
0 ljudi od 0 je reklo da je ovo korisno
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev