Alarmi

Ukoliko na lokaciji postoji periferni uređaj čije je stanje ili vrijednost mjerenja van zadanih vrijednosti, ispred ikone za otvaranje nadzora perifernog uređaja i video nadzora stajati će oznaka sa brojem periferija u alarmu.

1. Crveni krug sa brojem označava broj perifernih uređaja u stanju alarma na pojedinoj lokaciji (Ormar C14 na lokaciji Databox ima jedan aktivan alarm).

 

Alarmi1.jpg

 

2. Pritiskom na ikonu koja označava periferini uređaj u alarmu otvoriti će se kartice sa prikazanim perifernim uređajima u alarmu (Ormar C14 ima jednu periferiju u alarmu)

 

 alarmi2.jpg

 

NAPOMENA:
Sve mogućnosti nadzora kartica kao što su pretrage, filtriranja te korištenje dodatnih alata Graph, Events i Details moguća su na isti način kako je opisano u poglavlju Periferni uređaji.

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev