Prikaz omiljenih kartica

U stranici Favorites moguće je pregledavati one kartice koje su označene kao omiljene (eng. Favorites), a služi za brzu navigaciju do kartica koje se često koriste.

 

Favorites1.jpg

 

1. Karticu je moguće odznačiti kako se više ne bi prikazivala na stranici Favorites.

 

Favorites2.jpg

 

NAPOMENA:
Sve mogućnosti nadzora kartica kao što su pretrage, filtriranja te korištenje dodatnih alata Graph, Events i Details moguća su na isti način kako je opisano u poglavlju Periferni uređaji.

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev