Periferni uređaji

Pritiskom na ikonu periferije prikazati će se svi periferni uređaji pridruženi izabranoj lokaciji. Periferije su prikazane u karticama. Ovisno o tipu periferije informacije na karticama mogu se razlikovati.

 

 1. Na alatnoj traci nalazi se tipka < Back, a služi za povratak na stranicu Lokacije, naziv lokacije čije periferije nadzirete sa ukupnim brojem periferija pridruženim lokaciji (4) i tipka sa ikonommceclip0.png koja služi za pokretanje alata Filter putem kojega je moguće filtrirati periferije prema tipu.

2. Na radnoj površini nalaze se kartice sa podacima o periferijama. Svaka kartica ima simbol periferije koju predstavlja, naziv periferije i stanje periferije.

3. Ukoliko se radi o analognom senzoru kao što su temperatura i vlaga prikazana je trenutno izmjerena vrijednost (27.51°C), a ukoliko se radi o digitalnom detektoru prikazano je trenutno stanje (No Smoke). Podaci u zelenoj boji označavaju redovno operativno stanje periferije dok će za alarmirano stanje vrijednosti odnosno stanje periferije biti prikazano crveno.

PerUre_aji1.jpg

 4. Kartice koje imaju mogućnost širenja i prikaza dodanih podataka imaju narančastu oznaku na dnu kartice.

5. Na karticama analognih senzora (temperature i vlage) prikazan je graf mjerenja u zadnjih 24 sata.

PerUre_aji2.jpg

6. Kartica kontrole pristupa (kartica za simbolom lokota) prikazuje tipke za prednju i stražnju bravu ormara (Front Lock = Prednja brava, Back Lock = Stražnja brava) te stanje prednjih, stražnjih lijevih i desnih bočnih vrata ormara.

7. Sivo su prikazane oni periferni uređaji koji su onemogućeni (ukoliko je ormar montiran do stražnjeg zida ili je bočno naslonjen na drugi ormar periferni uređaji nisu montirani).

8. Pritiskom na ikonu lokota na moguće je otključati bravu.

slika6.jpg

9. Nakon pritiska na tipku za otključavanje pojaviti će se prozor na kojem sa Yes ili No morate potvrditi želite li zaista otključati ormar.

slika7.jpg

10. Povlačenjem kartica u lijevo pojaviti će se, ovisno o tipu periferije prikazane u kartici, dodani alati Graph, Events i Details. Digitalni detektori kao što su voda, dim i brava nemaju opciju prikaza u formatu grafa.

PerUre_aji3.jpg

11. Povlačenjem kartica u desno pojaviti će se tipka za označavanje kartica kao Omiljene (engl. Favorites) kako bi brže mogli pronaći kartice koje se češće koriste.

PerUre_aji4.jpg

Graph (Grafikon) – otvara prikaz analognih vrijednosti temperature i vlage u formi grafa.

1. Izbor perioda prikaza Dan (24 Hours), Tjedan (7 Days) i Mjesec (30 Days).
2. Na grafu su prikazane postavljene gornja (High Threshold – crvena linija) i donja (Low Threshold – plava linija) granica alarma.
3. Pritiskom na bilo koju točku grafa otvoriti će se prozor sa detaljima Datum, Vrijeme i Vrijednost izabrane točke.
4. Pritiskom na X zatvara se graf i vraća na prikaz kartica.

PerUre_aji5.jpg

Events (Događaji) – Pritiskom na ikonu Events otvoriti će se svi zapisi događaja izabrane periferije (opisao na primjeru lokacija).

Details (Detalji) – Pritiskom na ikonu Details otvoriti će se detaljne informacije o izabranoj periferiji kao što je naziv periferije, lokacija kojoj je pridružena, status, uređaj na koji je periferija fizički priključena, trenutna vrijednost, postavljena donja i gornja granica te prosječne vrijednosti.

 

Je li ovaj članak bio koristan?
0 ljudi od 0 je reklo da je ovo korisno
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev