Detalji događaja

Pritiskom na redak pojedinog događaja na stranici Events (Događaji) otvara se stranica Event details (Detalji događaja). Na stranici Event details prikazane su sve informacije o izabranom događaju.

1. Detaljne informacije o izabranom događaju

2. Ukoliko je događaju pridružen jedan ili više video snimaka (snimci sa više kamera koje su pridružene lokaciji) na dnu će se prokazati informacije o nazivu kamera, trajanju snimljenog video zapisa te ikona za pokretanje pregleda video zapisa

SLIKA 1!

3. U statusnoj traci video snimka moguće je vidjeti lokaciju, naziv kamere koja je snimila video zapis te datum i vrijeme snimka

4. Pritiskom na ikonu X izlazi se iz video snimka

5. Video snimak moguće je pauzirati i ponovno pokrenuti

6. Podatak o ukupnom trajanju video snimka

7. Pritiskom na ikonu 1x moguće je mijenjati brzinu pregleda video snimke. Snimak je moguće pregledavati usporeno (0.1x i 0.5x) odnosno ubrzano (2x i 5x). Ubrzan pregled video snimke zahtjeva adekvatnu propusnost mreže.

SLIKA 2!

 

Je li ovaj članak bio koristan?
0 ljudi od 0 je reklo da je ovo korisno
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev