Print Friendly and PDF

Općenito

Pritiskom na ikonu mceclip0.png u gornjem desnom kutu početne stranice Locations otvara se desna bočna traka. Bočna traka sadrži linkove za brzi izbor korisničkih računa (ukoliko korisnik ima otvoren korisnički račun na više poslužitelja) te izbornik za postavke korisničkog računa (eng. Accounts), generalne postavke korisničkog profila (eng. Settings), detaljima o proizvodu (eng. About) te poveznicu za odjavu iz aplikacije (eng. Logout).

1. Brzi izbor korisničkih računa
2. Izbornik

 

op_enito1.jpg

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev