Prikaz bočne trake

Print Friendly and PDF

Pritiskom na ikonu mceclip0.png u gornjem desnom kutu početne stranice Lokacije otvara se desna bočna traka.

Bočna traka sadrži poveznice za brzi izbor korisničkih računa (ukoliko korisnik ima otvoren korisnički račun na više poslužitelja), izbornik za postavke korisničkog računa (eng. Accounts), generalne postavke korisničkog profila (eng. Settings), detalje o proizvodu (eng. About), te poveznicu za odjavu iz aplikacije (eng. Logout).

 

1.jpg

 

1. Brzi izbor  korisničkih računa
2. Izbornik - sadrži odabir postavki:

Korisnički računi
- Postavke
- Informacije 
- Odjava

 

 

 

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev