Print Friendly and PDF

Opis korisničkog sučelja

Korisničko sučelje sastoji se od pet elemenata koji su zajednički svim modulima aplikacije:

 

test.jpg

 

1. Glavni izbornik – na glavnom izborniku nalaze se tipke za odabir modula aplikacije te informacije o računu i trenutno prijavljenom korisniku
2. Bočni panel – bočni panel, ovisno o modulu aplikacije, sadrži filtere ili druge izbornike
3. Alatna traka – na alatnoj traci nalaze se alati dostupni za korištenje u aktivnom modulu
4. Radna površina – radna površina sadrži informacije o sustavu specifične za svaki modul
5. Statusna traka – na statusnoj traci nalazi se razne informacije kao što su verzija aplikacije, te
dodatne informacije o prikazanim elementima na radnoj površini

 

NAPOMENA:
Svi elementi osim glavnog izbornika prilagođavaju se ovisno o trenutno odabranom modulu aplikacije
i biti će pojašnjeni u sklopu svakog modula.

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev